Nej till USA-baser i Sverige! – Nej till DCA-avtalet!

Nej till USA-baser i Sverige! – Nej till DCA-avtalet!

Med denna kritik mot DCA-avtalet som tillåter 17 amerikanska militärbaser i Sverige, inledde Ulf Sandmark, ordförande Schillerinstitutet i Sverige, Jubileumskonferensen 40 år, söndagen den 4 februari 2024:

Vår diskussion här idag har rubriken ”Sveriges väg de kommande 50 åren: Fred genom ekonomisk utveckling eller Natokrig?”

Idén med Schillerinstitutet är att världens nationer i principgemenskap ska bygga en sann politisk frihet i frihetspoeten Friedrich Schillers anda. Vi vill på denna konferens diskutera hur vi idag har möjlighet att skapa en ny internationell arkitektur för alla nationers rätt till frihet, fred och ekonomisk utveckling.

Vi står i vägvalet mellan en politik för fred genom ekonomisk utveckling ihop med Globala Syd eller att ruineras av en oligarkisk politik med krig utan slut och risk för världskrig. Vårt svenska samhälles frihet att möjliggöra våra liv och arbetsmöjligheter är nu på väg att fullständigt nedmonteras under ett närmast kolonialt förtryck från EU, Nato, globalistiska företag, det angloamerikanska finanssystemet och krigsindustrin. Sverige ställer nu viljelöst sig bakom Natos krig och även Israels folkmord på palestinierna. Vi är inbjudna till att strida i Röda havet i en militär expedition och vår utrikesminister och försvarsminister har inte tackat nej till detta än. Det är det vi måste få dem att göra, för det här drar in även oss i den folkmordspolitik som Israel utpekas för i den Internationella domstolen i Haag.

Dessutom är vi på väg in i ett försvarssamarbete med USA kallat DCA. Det innebär att USA kommer att komma hit med soldater. De kommer att lyda under amerikansk lag, att släppas in i landet och ges tillåtelse att självständigt verka från 17 militärbaser i Sverige. Vi har inte i Sverige haft utländska trupper här sen danska trupperna var här på 1500-talet och ryska trupper var här på 1700-talet. Så det är en oerhört stor sak.

Vi behöver staka ut vägen för hur Sverige ska hävda sin frihet med återuppbyggnad av samhälle, ekonomi, utbildning och kulturliv på bred front

Jag har just fått ett förslag till uttalande mot DCA-avtalet som jag tycker att vi skall fundera på att stödja. Det är från Arbetsgruppen mot DCA inom Nätverket Nej till Nato, där Schillerinstitutet ingår:

 

”DCA är inget försvarssamarbetsavtal. Det är ett extremt avtal, betydligt mer långtgående än ett Nato-medlemskap.

Det handlar inte om försvar av svenskt territorium utan om en stormakts utnyttjande av svenskt territorium för egna syften, som inte nödvändigtvis motsvarar svenska intressen.

Det handlar inte om samarbete, utan om överlåtelse av väsentliga delar av svensk suveränitet till främmande makt.

Enligt avtalet upplåter Sverige ensidigt resurser till USA och ger upp delar av vårt lands suveränitet utan att få några som helst garantier i utbyte eller något inflytande över beslutsprocessen.” (Det är alltså sämre än Natomedlemskapet, ja mycket värre är direkt under den amerikanska försvarsstaben som vi kommer att styras.)

Under minst tio år framöver ska USA enligt avtalet ”obehindrat” kunna utnyttja svenskt territorium och svenska militära resurser – inklusive flygplatser, hamnar, övningsområden och andra anläggningar på 17 orter från Kiruna i norr till Revingehed i söder– för att lagra materiel och hysa in manskap.

USA:s väpnade styrkor tillåts röra sig fritt på svenskt territorium med egna vapen, egen utrustning och under eget befäl. De lyder inte under svensk lag.

Sverige saknar enligt avtalet inspektionsrättigheter. Lagring av kärnvapen och övningar för kärnvapenkrigsföring kan komma att förekomma på svenskt territorium.

Liknande avtal med Finland, Norge och Danmark gör hela Norden, nästan hela Östersjön samt västra Arktis till ett samordnat militärt operationsområde för en främmande stormakt. Det ökar den militära spänningen mellan kärnvapenmakterna och minskar Sveriges och övriga nordiska länders möjligheter att spela en fredsbyggande roll i världspolitiken.

DCA undergräver Sveriges suveränitet och ökar risken att vårt land blir indraget i krig, även ett eventuellt kärnvapenkrig.”

Arbetsgruppen mot DCA natverketnejtillnato@gmail.com     @natverketnejtillnato

Arbete mot DCA-avtalet

Se två olika sidor på Facebook Nej till DCA-avtalet

  1. Stoppa DCA-avtalet https://www.facebook.com/groups/628958702603664
  2. Sverige ut ur Nato! Lämna DCA-avtalet! https://www.facebook.com/groups/832570586805800
  3. Sök också på sidor för Nej till Nato!
  4. Hemsidorna https://www.alliansfriheten.se/    Globalpolitics.se
  5. Kolla på följande partier som är emot DCA: Vänsterpartiet, Miljöpartiet, AFS, MOD, Elsa Widding

Flygbladsutdelning vid Riksdagshuset sker varje fredag mot DCA-avtalet kl 11:30 -13:00 med Nätverket Nejtillnato. Alla välkomna!

Större manifestationer mot DCA planeras av Arbetsgruppen mot DCA i Stockholm fredag den 12.4 kl 16:30 på Medborgarplatsen och lördag den 4.5 kl. 11:00 på Sergels torg. Välkommen till många appellmöten och flygbladsutdelningar innan dess.

Ny demonstration mot SVT 13 april klockan 16:00 Folket samlas återigen i Stockholm för att demonstrera mot SVT. ”Vad fan får jag för pengarna”, är en mer relevant fråga än någonsin. Statlig media vi tvingas betala för har fallerat genom åren och är idag en media som levererar mörkläggning, polariseringar och lögner på rad. Tid: 13/4 kl 16:00 Plats: Tessinparken Aktivitet: Marsch, tal, sång  Arrangören bakom manifestation är Frihetsrörelsen med Pierre Tinderfjäll. All ny information och all kontakt hänvisas till www.KarleksManifestation.nu.

Partiet MOD har manifestation det våras för fred, Fredsmanifestationen den 14 april (nytt datum!) Det är dags att manifestera vår önskan att leva i fred och frihet. Vi samlas i Stockholm och på fler platser över hela landet i protest mot militariseringen av Sverige. Vi säger: – Nej till NATO, – Nej till DCA (avtalet som ger USA tillgång till 17 svenska militärbaser), – Nej till kärnvapen (som kan komma att placeras på svensk mark)Sverige ska verka för fred och skicka fredsmäklare istället för att stödja krig och skicka vapen.

Anmäl dig till evenemanget för mer information och dela och sprid till dina fredligaste vänner! Är du en organisation och vill vara med? Mejla till fredsalliansen@partietmod.se  Klicka för att komma till Facebookeventet: https://www.fredsalliansen.se/ Se: https://partietmod.se/2024/02/02/det-varas-for-fred-anmal-dig-till-fredsmanifestationen-den-17-mars/

Viktiga artiklar om DCA-avtalet:

 

Sveriges Natoansökan och DCA-avtalet https://www.lindelof.nu/sveriges-natoansokan-och-dca-avtalet/

Äntligen ombord  på det sjunkande Natoskeppet ’Artikel av Tobias Ljungvall 2024-03-08  Så blev vi slutligen insläppta i Nato.  … Avgörande för vår Nato-ansökan var det krig som vi själva har varit med och provocerat fram i Ukraina. Men ansökan hade inte blivit av om vi inte intalat oss att även vi själva är hotade. Det har gjorts genom att tillskriva Ryssland krigsmål och ambitioner som det inte uttalat, som våra hökaktiga experter själva har hittat på. Sufflerade av sina amerikanska förebilder, verkar det. …   https://www.lindelof.nu/antligen-ombord/

Håkan Bergmark och Öystein Rönne går i sin blogg Lunchklubben igenom skandalen med att amerikanska militärbaser ska släppas in i Sverige.  -Det är landsförräderi att skriva på ett sådant avtal som aldrig kan förlåtas, sa Öystein. Ring alla ledamöter i Riksdagen och säg ifrån!  https://youtu.be/GmpdFv8-7Ds?si=kcIutFjBIuö pGp5zku
Roger Richthoff berättar här om hur han polisanmält försvarsminister Pål Jonsson för DCA-avtalet och ger perspektiv på hur resonemangen har gått i Riksdagen där han tidigare satt i Försvarsutskottet och försökte stoppa Nato-ansökan: https://www.youtube.com/watch?v=lPEJkPo2n40&t=42s
Insändare mot DCA publicerad i DN:
Svar: Natomedlemskapet minskar Sverige säkerhet  Ett alliansfritt Sverige bör ha ett starkt eget försvar i stället för att skicka trupper utomlands. Natomedlemskapet minskar Sverige säkerhet, skriver Anders Romelsjö, Stockholm, aktiv i nätverket Nej till Nato. https://www.dn.se/insandare/svar-natomedlemskapet-minskar-sverige-sakerhet/

OBS! Lars-Gunnar Liljestrand fick också in en insändare med svar på insändaren.

 

 

INSÄNDARE i DN: . Fler kärnvapen i Europa kan vid ett atomkrig komma att cementera vägen till ett obeboeligt Sverige. Sverige måste som Natoland försöka utrota kärnvapen genom att, till och börja med, skriva under FN:s konvention om kärnvapenförbud, skriver barnläkaren Inge Axelsson. https://www.dn.se/insandare/sverige-maste-som-natoland-forsoka-utrota-karnvapen/

 

Edvard Lucas triumfatoriska SvD-ledare dagen efter Sverige gick med i Nato avslöjar mycket om hur Sverige styrs.

Han skriver om hur britterna är mästarna på desinformation. Han berättar om en bok som handlar om hur britter vann informationskriget redan mot Nazityskland. Med sina inlägg har Edvard Lucas styrt upp svensk politiska debatten i Sverige som om han var brittiska imperiets kontrollör i Sverige. Se SvD 10.3 2024:  https://esvd.svd.se/p/svenska-dagbladet/2024-03-10/a/propaganda-pa-hemma-och-bortaplan/1001/1358069/49860335

 

 

Se Helga Zepp-LaRouches tal till svenskarna:  Det stora vägvalet 2024.

Jubileumskonferensens inledningstal av Schillerinstitutets grundare och internationella ordförande satte Gaza först (på engelska här): https://www.youtube.com/watch?v=iqLWqIe_XGY

Läs vad säkerhetsexperterna sa om det farliga läget på Internationella fredskoalitions fredagsmöte den 8.3 2024: https://schillerinstitute.com/blog/2024/03/14/international-experts-warn-of-danger-of-nuclear-war-today/

 

Om DCA- avtalet:

Här är Jan Guillous krönika i AB där han sågar beslutet om att Sverige ska gå med på DCA -avtalet som att Sverige frivilligt underkastar sig USA https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/O8w761/sverige-har-frivilligt-underkastat-sig-usa
Jan Hallenberg på etablissemangets Utrikespolitiska institut slår reflexmässigt ned på Jan Guillous sågning av DCA-avtalet: https://www.expressen.se/nyheter/sverige/forskaren-gar-emot-jan–guillou-det-blir-absurt/
https://www.alliansfriheten.se/dca-avtalet-vem-har-avgorandet-i-sin-hand/
https://www.globalpolitics.se/detta-innebar-militaravtalet-med-usa-professor-lars-drake-i-tal-och-text/
https://www.globalpolitics.se/nya-dca-avtalet-med-usa-minskar-sveriges-oberoende-och-okar-risken-for-krig/
Här är Aftonbladets egen artikel om DCA: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/xg0eB8/avtal-oppnar-svenska-militarbaser-for-usa
Regeringen väntades lägga fram en proposition med avtalet för debatt i riksdagen den 8 maj men det är enligt uppgift uppskjutet till juni. Innan dess ska förvaltningen även ta ställning till hur stor majoritet som ska krävas för godkännande. Vissa beslut kräver tre fjärdedels majoritet, ett sådant togs till exempel 2019 och handlade om samarbete mellan svenska och finska trupper. Se: Regeringen väntades lägga fram en proposition med avtalet för riksdagen den 8 maj. https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/RGvWyd/kritiken-mot-regeringens-forsvarsavtal-med-usa-hemlighetsmakeri
Både (V) och (mp) och Elsa Widding är nu emot avtalet vilket utgör 43 röster.
För att stopp en tre fjärdedels majoritet krävs 88 röster.

För den som vill fördjupa sin kritik av avtalet:

Regeringen har skickat ut DCA-avtalet på remiss, se länken nedan

Remissvaren ska ha kommit in till Försvarsdepartementet senast den 25 mars 202

Regeringen har nu lämnat ut sitt förslag om avtal om amerikansk krigsmakt på svensk mark, DCA, och det planeras för beslut i Riksdagen före sommaren.

Här är en länk till en sida hos Regeringen. Vid “Ladda ner:” klickar du på “Avtal om försvarssamarbete med Amerikas förenta stater, Ds 2024:2 (pdf 1 MB)”:

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2024/01/ds-20242/

Här är alla remissvaren: https://www.regeringen.se/remisser/2024/01/remiss-av-ds-20242-avtal-om-forsvarssamarbete-med-amerikas-forenta-stater/

Andra artiklar om svenska Natomedlemskapet och DCA-avtalet:
NATO will reduce Sweden’s security, peace
By Jan Oberg Published: Mar 04, 2024 in Global Times https://www.globaltimes.cn/page/202403/1308123.shtml
S-tidningen Dagens Arena mot DCA!
https://www.dagensarena.se/opinion/vart-ar-vi-pa-vag/

 

Låst artikel i DN om att både (v) och (mp) är emot DCA: Natomotståndarna laddar om efter Ungerns ja    Natomotståndarna ställer om siktet när det svenska medlemskapet blir verklighet. V säger nej till amerikansk trupp på svensk mark. MP vill att alliansen sätter press på odemokratiska medlemsländer. – Sverige behöver vara en självständig röst i Nato, säger Emma Berginger (MP).  Efter att Ungerns parlament i måndags sagt ja till svenskt Natomedlemskap återstår endast formaliteter. I Sveriges riksdag finns en stor majoritet som applåderar inträdet men två partier avviker.

Både Vänsterpartiet och Miljöpartiet höll fast vid sitt motstånd när såväl Socialdemokraterna som Sverigedemokraterna svängde i Natofrågan våren 2022, efter Rysslands fullskaliga anfall på Ukraina. I dag accepterar både V och MP riksdagsmajoritetens vilja. Nu formulerar de i stället en agenda för att verka som kritiker inom ramen för det svenska medlemskapet.

En första stridsfråga är det avtal om försvarssamarbete som Sverige tecknade med USA strax före jul. Avtalet öppnar för större amerikansk närvaro i Sverige med både trupp och materiel. Enligt regeringen är det en nödvändig förberedelse för att de två länderna ska kunna samverka effektivt inom Nato i ett skarpt läge. Innan avtalet träder i kraft ska riksdagen säga sitt.

Hanna Gunnarsson sitter i försvarsberedningen för Vänsterpartiet.

Vi kommer att rösta nej till avtalet. Vi är principiellt emot att ha stora mängder amerikanska soldater mer eller mindre permanent på svenska regementen. Där ska vi ha svenska soldater, säger Hanna Gunnarsson (V), försvarspolitisk talesperson.

Hon anser att avtalet ger amerikanska militärer allt för långtgående befogenheter. Exempelvis ska de som begår brott här i första hand hanteras under amerikanska lag.

“För vår del räcker det inte att regeringen säger att ingen är intresserad av att ha kärnvapen här.”

En annan brist i avtalet enligt Hanna Gunnarsson är att det inte reglerar frågan om kärnvapen på svensk mark. Det kan bli svårt för Sverige att kontrollera vad amerikanerna tar med sig in i landet.

– De kommer att komma hit med både flyg och marin, som alltid är stridsberedda, säger Hanna Gunnarsson.

Lösningen enligt henne är att Sverige lagstiftar om ett uttryckligt förbud mot kärnvapen inom svenskt territorium. Det är en uppfattning som delas av Emma Berginger, MP:s försvarspolitiska talesperson. Bägge hänvisar till Finland som redan har sådan lagstiftning.

Emma Berginger är Miljöpartiets försvarspolitiska talesperson.

– För vår del räcker det inte att regeringen säger att ingen är intresserad av att ha kärnvapen här. Så ser det kanske ut i nuläget, men en lagstiftning skulle skapa garantier både här och nu och för framtiden. Det skulle göra Sveriges linje tydlig både för våra allierade och för svenska folket, säger Emma Berginger.

– Det är också viktigt för våra grannländer, att Norden förblir en kärnvapenfri zon.

Både V och MP har kritiserat såväl den nuvarande som den förra regeringen för anpasslighet under Natoprocessen. Exempelvis har kritik mot Turkiet för bristande demokrati tonats ner.

När Sverige blivit medlem är det hög tid att åter höja rösten, anser miljöpartisten Emma Berginger. Hon hänvisar till Natos strategiska koncept, där det sägs att grunden för Nato är demokrati, individuell frihet och rättsstatens principer.

“Vi är fortfarande principiellt emot Natomedlemskapet men frågan kommer upp på vår kongress i maj.”

– Samtidigt kan vi se att flera av länderna inom Nato, inte minst Turkiet och Ungern, har haft väldigt stora problem. Vi vill att Sverige driver på för ett demokratikriterium.

Om alliansen ska leva upp till sina principer måste kraven öka på medlemsländerna, anser Emma Berginger.

– Ska man som det har sagts vara redo att dö för varandras frihet och ställa upp för varandra i alla lägen, då är det också viktigt att man har någon form av gemensam grund.

Miljöpartiet har ett kongressbeslut på att man inte kommer att driva frågan om ett utträde efter att Sverige blivit Natomedlem. Inom Vänsterpartiet är frågan uppe till diskussion.

– Vi är fortfarande principiellt emot Natomedlemskapet men frågan kommer upp på vår kongress i maj. Exakt vilken linje vi ska driva framåt får kongressen avgöra, säger Hanna Gunnarsson.

Natofrågan är ett potentiellt problem för en eventuell S-ledd regering. Hanna Gunnarsson vill tona ner motsättningarna och påpekar att det råder bred enighet inom den parlamentariska försvarsberedningen. Emma Berginger bedömer att det finns stöd för mycket av MP:s politik inom socialdemokratin, inte minst demokratifrågorna.

– Det är klart att vi har del olika inriktningar och det kommer att bli föremål för förhandlingar. Men jag tror att vi kan nå samsyn, säger Emma Berginger.

Senaste Nytt