Onsdagsmöte om att göra LaRouches OASPLAN känd även i Sverige när Israels politik diskuteras som självförstörelse!

Schillerinstitutets video på Onsdagsmötet den 21.2 2024 handlade just om detta. Se: https://www.youtube.com/watch?v=JGv4sUPWZ_U

På detta onsdagsmöte berättade Kjell Lundqvist om en artikel som signalerade en öppning i etablissemanget för fred mellan Palestina och Israel baserat på en tvåstatslösning. Den var skriven av Aluf Benn på den israeliska vänstertidningen Haaretz. Vad som är speciellt med denna artikel för fred var att den publicerades av tidskriften Foreign Affairs, som är det amerikanska östkustetablissemangets främsta tidskrift för utrikesfrågor. Vad som också är unikt är att även den socialdemokratiska nättidningen Dagens Arena berättade om denna artikel i ett utförligt referat på svenska av den förre svenske ambassadören Börje Ljungwall.

Artikeln handlar om hur fortsatt krig mot palestinierna leder till Israels självförstörelse. Aluf Benn citerar ett tal av krigshöken Moshe Dayan om att Israel aldrig kan vinna genom att bara döda palestinierna och skapa mer hat, utan Israel måste komma fram till en fredsuppgörelse. Det är en mycket viktig signal att den utvecklingen för fred lyfts fram både i USA och Sverige: https://www.dagensarena.se/essa/bortom-netanyahu-och-israels-sjalvforstorelse/  (På engelska: https://www.foreignaffairs.com/israel/israels-netanyahu-self-destruction  ) Helt klart öppnar detta för en ny politik från både USA respektive Sverige för att bryta med Netanyahus krigspolitik och verka för fred.

 

Den enda plan för fred som har möjlighet att lyckas långsiktigt är LaRouches OASPLAN, så den måste spridas och göras känd i alla kretsar. Denna plan kan tyckas långsiktig eftersom den talar om stora infrastrukturprojekt som tar lång tid att bygga. Men LaRouches OASPLAN verkar ögonblickligt genom att den omedelbart kan sprida hopp och är en idé som nästan omedelbart kan förstås. Finns det hopp om en fungerande fred kan ett fredsavtal skrivas ihop nästan direkt.

Dessutom har LaRouches OASPLAN redan varit en del av en tidigare överenskommelse mellan Israel och Palestina i Osloavtalet 1993, som byggde på de stora ekonomiska projekten för vatten, järnvägar m.m. som fanns med i de s.k. ekonomiska protokollen som ingick i Osloavtalet. Det finns alltså redan mycket förberett i 1993 års texter hos Förenta Nationerna och hos de olika parterna.

Det finns en video på engelska 17 min med Aluf Benn författare till Haaretzartikeln gjord av Amanpour&Co på PBS: https://www.pbs.org/wnet/amanpour-and-company/video/haaretz-eic-on-netanyahu-israels-self-destruction/

 

Läs texten till svenska flygbladet om LaRouches OASPLAN med länkar till tyska, franska, spanska m.fl. språk på: https://schillerinstitutet.se/ett-fritt-palestina-med-larouches-oasplan/

 

Texten till videon om LaRouches OASPLAN finns utskriven på danska på: https://schillerinstitut.dk/si/2024/02/oase-planen-noeglen-til-fred-i-sydvestasien-ny-tlo-video-oase-planen-larouches-loesning-for-mellemoesten/

 

Läs om de stora vattenprojekten i Osloavtalets ekonomiska annex på sid 15-16 i fredsavtalstexten: https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/IL%20PS_930913_DeclarationPrinciplesnterimSelf-Government(Oslo%20Accords).pdf

Senaste Nytt