Massiv kritik mot USA-baser i Sverige

Massiv kritik mot USA-baser i Sverige

Många videor har nu gjorts och flera manifestationer planeras. Det växer nu fram en massiv kritik i Sverige mot DCA-avtalet om 17 USA – baser i Sverige. (Egentligen är det 19 baser eftersom två är hemlighållna enligt uppgift inhämtad av fd riksdagsmannen i försvarsutskottet Roger Richthoff.) DCA-avtalet är något helt annat än Nato. Det är direkt med USA och ger USA rätt att här ha soldater och utrustning utan möjlighet för Sverige att kontrollera vad de har för vapen med sig och om de hotar andra länder från svenskt territorium.

Lyssna på denna intervju av Ulf Sandmark gjord av Linus Noremalm på Hälsopanelen om vad som nu måste göras för att stoppa DCA-avtalet och hindra kärnvapenkrig. I stället för att vara en plats där världen destabiliseras med kärnvapenhot, behöver Sverige bli det land som talar om fred genom utveckling både i norra Europa och för eldupphör och fred mellan Palestina och Israel med Oasplanen. https://www.youtube.com/live/t-X630wZ4v0?si=ztSekJYDQUm6b0q6

“Sverige vill fred”, sa kungen den 18 mars 2024 när Natoflaggan hissades utanför Riksdagen, med hänvisning till ett gemensamt uttalande till Sveriges medborgare av kung Gustaf VI Adolf och statsminister Tage Erlander i skriften  “Om kriget kommer” som delades ut till alla svenska hushåll på 1960-talet. Det är kungsord som en stor majoritet av svenska folket stöder.

Kungen sa också: “Sverige hotar ingen” vilket också uttrycker en bred folkvilja. Men hur skall det garanteras i fortsättningen om svenskt territorium upplåtes till utländsk trupp som enligt DCA-avtalet inte behöver följa svenska lagar? Sverige har inte haft utländska militära baser här sen danska trupperna var här på 1500-talet och ryska trupper var här på 1700-talet. Så det är en oerhört stor sak för kungariket Sverige.

Försvarsdepartementet planerade att driva igenom det för svenska folket nästan helt okända DCA-avtalet i Riksdagen redan i maj, men beslutet är uppskjutet till juni. Det finns alltså lite mer tid för svenska folket att kliva in för att dra i nödbromsen och försvara Sveriges självbestämmande. Eftersom beslutet kräver kvalificerad Riksdagsmajoritet går det för en minoritet av ledamöter att faktiskt stoppa upprättande av USA-baserna i Sverige!

Kräv att varje riksdagsledamot tar ställning för att svenska folket skall förbehålla sig rätten att styra i sitt eget land!

Kräv att Riksdagen säger nej till DCA-avtalet!

 

Andra viktiga videointervjuer mot DCA-avtalet finns nu på:

En bra kortfattad sammanfattning är uttalandet av Arbetsgruppen mot DCA inom Nätverket NejtillNato. Det har delats ut so flygblad och även publicerats som en debattartikel mot DCA-avtalet: https://frihetsnytt.se/debatt-nej-till-usa-baser-i-sverige-nej-till-karnvapen-i-sverige-krav-att-riksdagen-sager-nej-till-dca-avtalet/….även publicerat på  Newsvoice:  https:/wsvoice.se/2024/03/stoppa-dca-avtalet/

 

Ny video med Sven Hirdman, f.d. ambassadör om DCA-avtalet, Nato och Sveriges historik med Ryssland i Fjärde Statsmakten 200. SwebbTV. Att Sverige nu hamnat i en så osjälvständig roll, där USA i princip kan diktera vårt territoriums roll mot Ryssland är förödmjukande anser Sven Hirdman: https://swebbtv.se/w/pt1mQTb24AGgGKLZQdag5R
Elsa Widding och Roger Richthoff om Nato och DCA-avtalet    I detta program samtalar programledare Mikael Willgert med riksdagsledamot Elsa Widding samt före detta riksdagsledamot Roger Richthoff om det så kallade DCA-avtalet mellan Sverige och USA. Avtalet innebär ett carte blanche för USA  https://swebbtv.se/w/cb7ucpSq4tZe9EiZ2XeTBb
Elsa Widding har ställt en interpellation till försvarsminister Pål Jonsson för att svenska folket skall få grundläggande klarhet om åtminstone beslutsprocessen kring DCA-avtalet. Det är åtminstone för oss fortfarande oklart om beslutet kräver en riksdagsmajoritet på 3/4 eller 2/3. Det är det Elsa Widding försöker ta reda på från Pål Jonsson i sin interpellation till honom den fredag den 12.4. Om det krävs 3/4 majoritet får vi det till att regeringen behöver 262 röster. Dvs det behövs då bara 88 röster att stoppa DCA och då har redan motståndet i v+mp+2 vildar = 44 röster. Om det krävs 2/3 majoritet får vi det till att regeringen behöver 234 röster. Dvs det behövs då 116 röster att stoppa DCA. Interpellationen skall besvaras i Riksdagen den 12 april: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/interpellation/beslutsprocessen-kring-dca-avtalet_hb10584/
Detta innebär militäravtalet DCA med USA – Docent Lars Drake   Docent i nationalekonomi Lars Drake samtalar med Mikael Willgert om situationen med Sveriges Natoanslutning. Han har även ny information i Pål Jonson-gate. Han berättar att Kings Collage, skolan där Pål Jonson doktorerade, genom sina undervisande lärare, är starkt knutet till MI6 dvs engelska motsvarigheten till CIA. https://swebbtv.se/w/mLekNRXNT4PgaJc2H5JrAP

 

Video med Roger Richthoff: Perspektiv 7 Militäravtal    Där Richthoff avslöjar att det är ytterligare två baser med i avtalet fast de hemlighålls:  https://frihetsnytt.se/film-perspektiv-med-roger-richthoff-avsnitt-7-militaravtal/
Kort video av Knut Lindelöf – 2024-03-25 0  https://www.lindelof.nu/protestera-mot-hoten-mot-yttrandefriheten-demokratin-och-krav-folkomrostning-om-dca-avtalet/
Den amerikanske översten Douglas MacGregor varnar Sverige för DCA-avtalet med USA om att inrätta 17 amerikanska militärbaser i på svenskt territorium! Med textning till svenska.https://youtu.be/sHTFsmBAd9Y?si=oPVyyZBc6IJPfURr
Håkan Bergmark och Öystein Rönne gick i sin blogg Lunchklubben igenom skandalen med att regeringen vill släppa in amerikanska militärbaser i Sverige. De gjorder det genom att läsa från flygbladstexten från Arbetsgruppen mot DCA avtalet. -Det är landsförräderi att skriva på ett sådant avtal som aldrig kan förlåtas, sa Öystein. Ring alla ledamöter i Riksdagen och säg ifrån! Och sprid detta uttalande. sa de.  Se: https://www.youtube.com/watch?v=GmpdFv8-7Ds
Håkan Bergmarks blogg tog igen upp DCA avtalet i inlägg: https://www.youtube.com/watch?v=35ffsJLVXTA

 

Remissvar om DCA-avtalet från fredsrörelsen på Orust. Trots detta mycket utförliga svar har det inte kommit med i listan på remissinstanser som besvarat remissen. https://www.fredsrorelsen-pa-orust.se/remissvar-DCA-avtalet.php   Den enda remiss från alla fredsrörelser som är med på listan är från Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen (pdf 792 kB)

 

En rad tidigare artiklar om DCA-avtalet rapporterades här på Schillerinstitutet.se i  detta inlägg:  https://schillerinstitutet.se/nej-till-usa-baser-i-sverige/

 

 

PROTESTMÖTEN OCH AKTIONER MOT HOTEN MOT YTTRANDEFRIHETEN, DEMOKRATIN OCH KRAV PÅFOLKOMRÖSTNING OM DCA-AVTALET
Partiet MOD:s manifestation det våras för fred, Fredsmanifestationen den 14 april (nytt datum!) Det är dags att manifestera vår önskan att leva i fred och frihet. Vi samlas i Stockholm och på fler platser över hela landet i protest mot militariseringen av Sverige. Vi säger: – Nej till NATO, – Nej till DCA (avtalet som ger USA tillgång till 17 svenska militärbaser), – Nej till kärnvapen (som kan komma att placeras på svensk mark) Sverige ska verka för fred och skicka fredsmäklare i stället för att stödja krig och skicka vapen. Bland stöduttalandena för manifestationen finns också Ulf Sandmarks uttalande mot DCA-avtalet.
Anmäl dig till evenemanget för mer information och dela och sprid till dina fredligaste vänner! Är du en organisation och vill vara med? Mejla till fredsalliansen@partietmod.se  Klicka för att komma till Facebookeventet: https://www.fredsalliansen.se/ Se: https://partietmod.se/2024/02/02/det-varas-for-fred-anmal-dig-till-fredsmanifestationen-den-17-mars/
 
Flygbladsutdelning vid Riksdagshuset sker varje fredag mot DCA-avtalet kl 11:30 -13:00 med Nätverket Nejtillnato. Alla välkomna!
 
Större manifestationer mot DCA planeras av Arbetsgruppen mot DCA i Stockholm fredag den 12.4 kl 16:30 på Medborgarplatsen och lördag den 4.5 kl. 11:00 på Sergels torg. Välkommen också till arbetsgruppens många appellmöten och flygbladsutdelningar varje vecka i Stockholmsområdet innan dess.
 
Demonstrationer mot SVT 13 april. Folket samlas återigen i Stockholm och Göteborg för att demonstrera mot SVT. ”ÖB avslöjar att Sveriges försvar nu i Nato är inriktat på att försvara andra länders gränser, säger Torbjörn Änglasjö i denna appell för manifestationen mot media som bär ansvaret för att ha vilselett svenska folket och gjort denna omläggning av svenska försvarspolitiken och DCA-avtalet möjligt: https://youtu.be/Jw-yr9I68ME .. Statlig media vi tvingas betala för har fallerat genom åren och är idag en media som levererar mörkläggning, polariseringar och lögner på rad. Tid: 13/4 kl 16:00 Plats: Tessinparken Aktivitet: Marsch, tal, sång. Arrangören bakom manifestation är Frihetsrörelsen med Pierre Tinderfjäll. All ny information och all kontakt hänvisas till www.KarleksManifestation.nu.

 

 

Uppmärksammad protest från Nätverket Nej till Nato på måndagsmorgonen. Bilder i både Aftonbladet och Svenska Dagbladet: SE: Högljudda protester mot Natoceremonin https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/xg1QzG/nu-hissas-natoflaggan

 

 

Regeringen har nu lämnat ut sitt förslag om avtal om amerikansk krigsmakt på svensk mark, DCA, och det planeras för beslut i Riksdagen före sommaren. Här är en länk till en sida hos Regeringen. Vid “Ladda ner:” klickar du på “Avtal om försvarssamarbete med Amerikas förenta stater, Ds 2024:2 (pdf 1 MB)”: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2024/01/ds-20242/

 

Här finns alla remissvaren: https://www.regeringen.se/remisser/2024/01/remiss-av-ds-20242-avtal-om-forsvarssamarbete-med-amerikas-forenta-stater/

 

Senaste Nytt