Öppet brev till virologer och medicinska experter runt hela världen för åtgärder mot COVID-19-pandemin

Öppet brev till virologer och medicinska experter runt hela världen för åtgärder mot COVID-19-pandemin

Följande öppna brev har skrivits av Med Dr Joycelyn Elders, fd hälsovårdsminister i USA och medinitiativtagare till Kommittén för motsatsernas sammanfallande (Committee for the Coincidence of Opposites).

PDF of this statement in English

Det är beklagligt att världen 20 månader in i coronaviruspandemin fortfarande inte påbörjat en gemensam kampanj för utbildning och information för att utbilda alla världens folk om vad vi alla måste göra. Pandemier reagerar inte på val, krig, aktiemarknader eller media. De reagerar på energiska, kompetenta, uthålliga allmänna hälsoåtgärder i kombination med medicinska genombrott som krävs för att hantera nya situationer. Pandemier kan, pga. sin natur, inte slås tillbaka lokalt eller regionalt, utan måste hanteras globalt, med global samverkan och samarbete.

Även om olika regeringar har haft framgångar till olika grad, känner vi alla till den dystra verklighet som stämmer till eftertanke. Vi har nu passerat den förfärliga milstolpen av fem miljoner döda i världen av COVID-19.  Denna siffra är tveklöst mycket större i verkligheten, eftersom många döda i olika delar av världen troligen inte har rapporterats.

Nya fall av COVID-19 skjuter nu i höjden i delar av Europa. – I Österrike har en ny nedstängning av samhället införts. – I Tyskland har 5000 sjukhussängar för intensivvård försvunnit under det senaste årets pandemi och man överväger nu att införa triage för kritiskt sjuka, som kräver intensivvård. –  I USA är man långt ifrån att ha fått kontroll på pandemin, med över 1000 döda per dag under de senaste veckorna. – Stora delar av Afrika, Asien och Sydamerika, och andra delar av världen med folkgrupper svaga av fattigdom och svält väntar, som virusodlingsskålar, på att nästa våg av förödande infektioner skall komma.

Trots detta, efter 20 månader av COVID-19-pandemins härjningar, har världen fortfarande ingen tillräcklig, omfattande och förenad ansats till att lösa krisen. Bristen på information eller spridning av direkt felaktig information, från alltför många människor, bidrar till en alltmer ohållbar situation.

I namn av Kommittén för motsatsernas sammanfallande manar jag virologer och experter inom läkarvetenskapen runt om i världen att starta en internationell, koordinerad och integrerad utbildningskampanj för att få igång en förnuftig ansats att hantera denna och möjliga framtida pandemier.

Denna kampanj bör innehålla en klar framställning av följande:

  • Vad är en pandemi?
  • Hur bekämpas en pandemi?
  • Vad är allmän hälsa och hur bör vi samarbeta för att använda beprövade och utprovade metoder grundläggande hälsoåtgärder, inklusive hygien, rent dricksvatten och näringsriktig mat, och en försörjning av förebyggande och lindrande medicin, inklusive vacciner, som är avgörande för att övervinna pandemin?
  • Vad är den jämförbara verkningsgraden av de olika vacciner och andra åtgärder, som nu används i olika nationer och regioner, för att hindra allvarlig sjukdom och död?
  • Hur säkrar vi tillräckligt antal sjukhus, vårdcentraler och hälsopersonal i varje nation, inkluderande en systematisk rekrytering av lokalt aktiva unga hälsoarbetare, som kan hjälpa till nu med att få pandemin under kontroll?

För sjuttiofem år sedan vid slutet av Andra världskriget sa världen: “Aldrig mer” till den ”degenererade likgiltigheten”, som är det dödliga virus som måste bekämpas för att förhindra okontrollerad utbredning av sjukdom och död. Vad världen nu behöver är att ta hand om mängd sjukdomar som vi kan konfronteras av och upprätta ett modernt hälsovårdssystem i varje land, inklusive mat, ren och säker vattenförsörjning, elektricitet, anständiga bostäder, hygien, vägar och annan infrastruktur.

Världens helare måste kliva fram nu, och göra det jobb som ännu inte blivit gjort. Vi behöver utbilda folk så att vetenskap kan övervinna vidskeplighet, hopp övervinna förtvivlan och hänsyn till mänskligheten övervinna den självdestruktiva hänsynen till enbart några få utvalda individer av mänskligheten. Jag ber därför världens medicinska gemenskap, att bli en del av denna strävan.

Med Dr Joycelyn Elders

fd hälsovårdsminister i USA och

Medinitiativtagare till Kommittén för motsatsernas sammanfallande

PDF av detta upprop på svenska

 

 

 

Stöd Schillerinstitutet: Bli medlem och hjälp till med vårt arbete i Sverige med Kommittén för motsatsernas sammanfallande!

Medlemsavgiften per år är 1200 kr. För studerande och pensionärer 600 kr. Utökat medlemskap med publikationer 3000 kr. Medlemsavgiften kan också betalas som månadsavgift 100, 50 eller 250 kr/månad. Samma belopp kan också ges som stöd. Betala till Schillerinstitutets PG 580049-5. Ange epostadress och “medlem”, eller “stöd”, om det är för medlemskap eller stöd till Schillerinstitutets informationsverksamhet i Sverige!

Det går också att betala med Swish till Ny Solidaritet 1230462218. Ange epostadress och “medlem”, eller “stöd”, om det är för medlemskap eller stöd till Schillerinstitutets informationsverksamhet i Sverige!

För betalningar från utlandet använd IBAN SE96 9500 0099 6034 0580 0495, BIC-kod: NDEASESS
Kontakta kassör Kjell Lundqvist +46 709703921 om du vill beställa en blankett för Autogirobetalning.
För att upprätta kontakt, lämna epostadress och ställa frågor: Skriv till schiller-institutet@nysol.se

Senaste Nytt