Spekulanter driver upp gas- och elpriserna! Stäng Amsterdams gasbörs genast!

Spekulanter driver upp gas- och elpriserna! Stäng Amsterdams gasbörs genast!

Den tyske finansministern Christian Lindner höll i ett brandtal den 6 september mot spekulationen där han pekade på att “elmarknaden är en politiskt konstruerad autopilot för vinster”. Han vände sig mot elprissättningsystemet att det högsta priset bestämmer marknadens elpris, vilket gör att den som med spekulation får upp elpriset, själv kan öka sin vinst. Han vände sig dock endast mot elbörsen i Leipzig i Tyskland.

Den främsta källa källan till elprishöjningarna i hela Europa är den enorma inflationen på gaspriserna på den högspekulativa gasbörsen TTF i Amsterdam, som fastställer gaspriset för EU baserat på en fullständigt spekulativ efterfrågan från finansiella handlare.  Bl.a. företagarföreningen i Katalonien (Foment de Traball) vill ”helt eliminera TTF som ett referenssystem för att bestämma gaspriserna på de europeiska marknaderna”. Detta är nu en EU-fråga på högsta nivå sedan Tjeckien som ordförandeland i EU lagt fram detta förslag inför mötet med EU-ledarna den 9 september. Det avvisades av en majoritet ledd av Nederländerna och Tyskland.

Schillerinstitutet i Sverige pekar på att stängningen av Amsterdams gasbörs TTF är en huvudfråga inför det svenska ordförandeskapet i EU. Trots Tjeckiens initiativ på EU:s toppnivå har inget sagts från svenska regeringen eller riksdagspartierna om detta avgörande förslag att minska elpriserna. SVT:s program Agenda och SR:s ekot skjuter i sina specialreportage om elkrisen endast fram en rapport från Elforsk om att befolkningen och företagen skall spara på elen, samtidigt som en derivatspekulation med gas eller el kan tillföra en helt konstgjord nominell efterfrågan i enorma mängder.

Av Ulf Sandmark,

Schillerinstitutet i Sverige

Se även https://schillerinstitutet.se/staten-skall-inte-garantera-spekulation-i-elpriser-eller-i-bankerna-fore-allt-annat/

 

 

 

Spekulanter driver upp bränslepriserna! Stäng Amsterdam gasbörs genast!

Allt fler européer har blivit medvetna om att källan till den enorma inflationen på gaspriserna är den högspekulativa gasbörsen i Amsterdam TTF, som lägger fast gaspriset för EU baserat på en fullständigt spekulativ efterfrågan från finansiella handlare. De spekulationsdrivna astronomiskt höga gaspriserna driver upp elpriserna i hela Europa till de fantasipriser vi har idag. Den svenska elmarknaden importera dessa priser när elhandlarna i Sverige kan sälja till kontinenten och då kan få ut samma priser i Sverige. Det är detta som drabbat den södra svenska elområden 3 och 4 särskilt hårt.

Detta är ett perverst resultat av den heliga nyliberala ordningen som våra makthavare i regering och riksdag helt underkastat sig och därför offrar folkets levnadsstandard och överlevnadsmöjligheter. Ingen av riksdagspartierna har vågat nämna att det penningdrivna handlare som driver upp elpriserna. Istället har Magdalena Andersson skyllt på Putin och Ukrainakriget. Åtgärderna har från de flesta riksdagspartierna gått ut på att subventionera  de höga elpriserna med bidrag eller skattesänkningar på el och bränsle vilket i slutändan innebär att staten hjälper till att betala spekulanternas höga priser och fylla deras fickor.

Endast Vänsterpartiet har kommit närheten av en lösning med sina Sverigepriser på el där kontinentens höga elpriser utestängs från den svenska marknaden. Men nu höjs röster i EU för från bl.a. företagarföreningen i Katalonien (Foment de Traball) att ”helt eliminera TTF som ett referenssystem för att bestämma gaspriserna på de europeiska marknaderna”. Även Tjeckien försökte som ordförandeland i EU ta med detta förslag när EU-ledarna den 9 september diskuterade förslaget om att ta bort gasprisets inverkan på elpriserna.

Dessa uppror i Europa gör att en generalattack mot spekulanternas och nyliberalismens effekt på elpriserna blir en central fråga i de eluppror som pågår i landet som går emot globalisternas och Davosgängets politik att ta livet av oss samtidigt som de försöker rädda sina finanssystem med en gigantisk plundring av folk och företag i hela världen.

En stängning av Amsterdams gasbörs TTF måste genast sättas på dagordningen för det svenska EU-samarbetet av alla svenska partier!

 

 

Se vidare på engelska I denna notis från Executive Intelligence Review Strategic Alert

Shut Down Speculation on Amsterdam’s Gas Exchange!

 

A growing portion of public opinion has been made aware of the fact that the root of the gas price inflation is the highly speculative TTF (Title Transfer Facility) market, which sets the prices of gas for the EU on the basis of a totally fictitious demand driven by financial traders. Calls for regulating or shutting down the TTF for good have come from several quarters. Among others, the Catalan Employers Association (Foment del Traball), has called for “eliminating the TTF as a reference system for setting the price of natural gas in European markets”, while the Czech government, the current EU rotating chairman, had included it in a set of proposals to be discussed at the Sept. 9 meeting. It was rejected, given the opposition by some EU member countries, led by the Netherlands and Germany.

 

As for Germany, Finance Minister Christian Lindner gave a roaring speech against energy speculation before the press, after the Sept. 6 cabinet meeting. “We have speculation on the electricity markets, and we have rules on the electricity markets that have established a kind of politically made yield autopilot,” he said. This yield autopilot must now be switched off, Lindner said.

 

With “politically made yield autopilot,” Lindner is referring to the mechanism by which the price of electricity is determined by the seller at the highest price. This mechanism was devised in order to subsidize so-called “renewables”, which originally supplied the most expensive electricity due to the high costs. As gas prices started to rise last year, gas-produced electricity suddenly became the most expensive and determined electricity prices, which have now climbed to astronomical levels as a result.

 

While many were positively surprised by his belated but important awakening, Lindner’s call for action is a diversion. In fact, it concerns only the European Energy Exchange, the Leipzig-based electricity market, but not the more important Amsterdam-based TTF.

 

While it is important for Germany to throw its weight behind the proposal to decouple electricity prices from gas prices, thus joining many other countries, EU member countries must have the courage to address the real taboo – elimination of the TTF. It would suffice to have one EU government raise its voice, accompanying the demand with the threat to leave the euro. The choice is between the wellbeing of European citizens and the wealth of the Davos billionaires.

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Senaste Nytt