Sverige bryter mot OSSE-avtalet just när Ryssland frågat om det

Sverige bryter mot OSSE-avtalet just när Ryssland frågat om det

En ny övning hölls över Sverige på fredagen den 18.2 2022 med USA:s kärnvapenstyrkor. Det är just denna typ av övning där svenska jaktplan eskorterar två amerikanska kärnvapenbärande bombplan som kan jämföras med Kubakrisen, där USA hävdade sin rätt till en säkerhetszon omfattande även grannlandet Kuba.

 

B52 tilläts flyga över Sverige redan under Baltops 5-20/6 2015 och sen 10/6 2021 och igen 18.2 2022. Läs mer här: https://schillerinstitutet.se/varfor-fragar-ryssland-sverige-om-osse-avtalen/

Sverige ingår nu i den amerikanska kärnvapenstrategin där dessa B52:or vardera kan avfyra någon av sina möjliga 12 kryssningsrobotar med kärnvapen mycket nära ryskt territorium. Det är sällsynt omdömeslöst av försvarsministern och regeringen att tillåta denna övning just i detta upptrissade säkerhetspolitiska läge och göra Sverige till måltavla för kärnvapen.

 

Nato anser att de skall pressa Ryssland att göra eftergifter. Nu gör Nato med svenskt stöd en kärnvapenutpressning mot Ryssland som för världen ännu närmare ett kärnvapenkrig.

 

Enligt det avtal som Sverige skrivit på som medlem av den europeiska säkerhetsorganisationen OSSE är det en odelbar princip att varje land både själv bestämmer sin säkerhetspolitik och inte får stärka sin egen säkerhet på bekostnad av ett annat lands säkerhet. Det är om detta som Ryssland skrivit brev till Sverige för att höra hur vi vill leva upp till detta avtal.

 

De svenska samövningarna med de amerikanska kärnvapenbärande bombplanen innebär att Sverige i fredstid aktivt deltar i hotande anflygningar om att förinta stora delar av sitt grannland Ryssland. Något kraftigare sätt att öka sin säkerhet på andras bekostnad finns inte. Istället för att Sverige lever upp till OSSE-avtalet, bryter Sverige grovt mot det. Det är ett mycket arrogant svar på den ryska  frågan.

 

I ett tidigare uttalande Varför frågar Ryssland Sverige om OSSE-avtalet den 6.2 2022 som skickats till statsministern, försvars- och utrikesministrarna, samt samtliga ledamöter i Riksdagens utskott för Försvar och Utrikesfrågor samt EU-nämnden, pekade Schillerinstitutet på att “dessa flygningar innebär att Sverige ingår i den amerikanska kärnvapenstrategin att från andra sidan av Atlanten kunna anfalla Ryssland. Mot kärnvapen kan kärnvapen användas och det innebär att det svenska luftförsvaret, med flygbaser, stridsledning och staber, har gjorts till fullt legitima mål för ryska kärnvapenanfall när Ryssland inte ser andra sätt att försvara sig. Detta är en helt ny svensk politik jämfört med tidigare under Kalla kriget, då Sverige i hemlighet förberedde för att de amerikanska strategiska bombflygplanen skall kunna mellanlanda och eskorteras genom svenskt territorium. Det kunde då hävdas att flygningarna enbart skulle ske när krig väl utbrutit. Nu görs alltså övningar för bombanfall mot Ryssland i fullt dagsljus i fredstid och Försvarsmakten skryter om detta samarbete med USA. Sverige har avstått från att ha kärnvapen just för att inte vara en måltavla för kärnvapen och uppmanar andra länder att inte heller skaffa sig kärnvapen.”

 

Domedagsklockan som räknas fram av Bulletin of the Atomic Scientists stod den 20 januari 2022 redan på 100 sekunder före midnatt. Nu behövs en stor samling för att finna konkreta vägar till avspänning och långsiktig gemensam säkerhet.

 

Det är därför av oerhörd vikt att Schillerinstitutet håller en internationell konferens på detta tema: “100 sekunder före midnatt visar Domedagsklockan: Vi behöver en ny Säkerhetsarkitektur” (100 Seconds to Midnight on the Doomsday Clock: We Need a New Security Architecture!) Lördag den 19.2 kl 16-23 svensk tid med två paneler. Se talare och hela programmet här

På länken här! går det att följa konferensen direkt på Youtube eller se den i efterhand.

 

Bakgrundsartiklar:

 

Protestuttalandet från Schillerinstitutet den 18.2 på engelska:

Nuclear Bomber Exercise over Sweden; Swedish Schiller Institute Statement of Protest

Stockholm, Feb. 18 (EIRNS)—Two B-52 Stratofortress nuclear capable strategic bombers from the Bomber Task Force flew over southern Sweden today escorted by Swedish fighter Jets. This is the third time B-52 bombers were permitted to fly over Sweden.

In a comment posted today the chairman of the Schiller Institute in Sweden Ulf Sandmark wrote: “The Swedish air force claimed the exercise was planned for a long time. Still it is extremely inappropriate to do this flight in this tense strategic situation. The flight can be compared with the Cuban missile crisis, where the U.S. claimed a zone of interest over their neighbor nation Cuba. Sweden has just received a letter from Russia asking about the Swedish position today on the OSCE Treaty, where each nation has the right to decide on its own security, but must, when arranging its own security, at the same time consider the security of their neighbors. Sweden has so far not answered the letter, making today´s overflight a very rude answer.

“NATO is exercising military pressure on Russia to get concessions. Today, NATO with Swedish military support exercized pressure on Russia using its nuclear capabilities, that could extinguish several cities in Russia. A more forceful way of increasing its own security at the cost of the security of a neighbor nation does not exist. Instead of following the OSCE Treaty, Sweden today violated it blatantly. Instead of upholding the long Swedish tradition of nuclear disarmament, Sweden today brought the world closer to nuclear war.

“Sweden in spite of not being a member of NATO, is now part of the U.S. Nuclear Strategy where these two B-52 strategic bombers each had the possibility to launch 12 cruise missiles very close to the Russian territory. It is reckless by the Government to allow this exercise in this tense situation and make Sweden into a prime target in case of nuclear war.”

The two B-52 bombers are displayed openly on the homepage of the Swedish Defense https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2022/02/svenska-och-amerikanska-flygvapnet-i-gemensam-ovning-over-sodra-sverige/

 

 

 

Senaste Nytt