Varför frågar Ryssland Sverige om OSSE-avtalen?

Varför frågar Ryssland Sverige om OSSE-avtalen?

Svenska folket borde veta varför Ryssland frågar Sverige om OSSE-avtalen. Ryssarna kan också se denna bild på flygvapnets hemsida som visar hur två svenska JAS 39 Gripen över svenskt territorium eskorterar ett amerikanskt bombflygplan av typen B-52, som ingår i det amerikanska strategiska bombflyget och kan anfalla Ryssland med kärnvapen. (Denna och fler sådana bilder kan sökas på: “B-52 flygvapnet”.) Dessa flygningar innebär att Sverige ingår i den amerikanska kärnvapenstrategin att från andra sidan av Atlanten kunna anfalla Ryssland. Mot kärnvapen kan kärnvapen användas och det innebär att det svenska luftförsvaret, med flygbaser, stridsledning och staber, har gjorts till fullt legitima mål för ryska kärnvapenanfall när Ryssland inte ser andra sätt att försvara sig.

 

Detta är en helt ny svensk politik jämfört med tidigare under Kalla kriget, då Sverige i hemlighet förberedde för att de amerikanska strategiska bombflygplanen skall kunna mellanlanda och eskorteras genom svenskt territorium. Det kunde då hävdas att flygningarna enbart skulle ske när krig väl utbrutit. Nu görs alltså övningar för bombanfall mot Ryssland i fullt dagsljus i fredstid och Försvarsmakten skryter om detta samarbete med USA. Sverige har avstått från att ha kärnvapen just för att inte vara en måltavla för kärnvapen och uppmanar andra länder att inte heller skaffa sig kärnvapen.

 

Enligt det avtal som Sverige skrivit på som medlem av den europeiska säkerhetsorganisationen OSSE är det en odelbar princip att varje land både själv bestämmer sin säkerhetspolitik och inte får stärka sin egen säkerhet på bekostnad av ett annat lands säkerhet. Det är om detta som Ryssland skrivit brev till Sverige för att höra hur vi anser oss leva upp till detta avtal.

 

De svenska samövningarna med de amerikanska kärnvapenbärande bombplanen innebär att Sverige i fredstid aktivt deltar i hotande anflygningar om att förinta stora delar av sitt grannland Ryssland. Något kraftigare sätt att öka sin säkerhet på andras bekostnad finns inte. Hur kan man då säga att Sverige lever upp till OSSE-avtalet?

 

Schillerinstitutet har kraftfullt uttalat att Kärnvapen kräver röda linjer. USA hävdade uttryckligt sin inflytelsesfär under Kubakrisen genom sitt krav på en röd linje mot Sovjets militära närvaro och röda linjer gällde därefter från båda sidor under hela Kalla kriget. Sverige behöver nu återgå till sin gamla linje att inte ha kärnvapen på vårt territorium och åter göra Norden och Östersjöområdet till ett välbehövligt avspänningsområde i Europa. Västvärlden inkl. Sverige håller helt på att tappa ansiktet genom att delta i de geopolitiskt motiverade ultimativa kraven mot Ryssland som riskerar ett kärnvapenkrig. Det är dags att bygga världen för fred och se om sitt sargade rykte efter att ha medverkat i den bestialiska medvetna förstörelsen av land efter land motiverat av den geopolitiska inringningen av Ryssland och Kina.

 

Det ekonomiska perspektivet är viktigt att förstå eftersom det är hela grundorsaken till “Ukrainakrisen”, “Taiwankrisen” och de förödande krigen “mot terrorismen”. I Västvärlden vill man inte höja produktiviteten och bygga sina länder med infrastruktur, industri, bostäder och utbildning. Man vill styra pengarna till en orimligt rik oligarki och skyller på att man skall skydda miljön. Den enda globala lösningen på den ekonomiska krisen man har är att tvinga Ryssland, Kina och alla andra länder att underkasta sig Västvärldens “regelbaserade ordning”, så de också ska avbryta sin industrialisering, göra sin befolkning fattig och upprätthålla de finansiella flödena till Västvärlden.

Eftersom Ryssland och Kina inte tänker gå med på avindustrialisering, återstår det för Väst enbart att hota med krig, inklusive kärnvapenkrig. Det är därför vi är nära världskrig nu! Det är absurt på många sätt att kärnvapen nu börjar anses vara användbara, men det visar att västvärldens oligarker i den gröna Davosgänget inte heller bryr sig om miljön, mänskligheten eller ens sin egen överlevnad.

Sverige borde se om sitt eget hus i fredligt internationellt ekonomiskt samarbete och inte delta i att öka de militära spänningarna i världen. Ett viktigt steg vore att befästa den gamla världsordningen av internationellt samarbete för fred och avspänning och respekt mellan länderna som det reglerats genom FN-stadgan och OSSE-avtalen.

 

Afghanistansvälten är den verkligt stora krisen

Idag har USA som Västvärldens ledare medvetet framkallat en massvält i Afghanistan där 20 miljoner riskerar att svälta och frysa ihjäl i vinter. En miljon barn svälter redan så illa att de akut riskerar att dö. USA har beslagtagit landets egna valutareserv och satt hela betalningssystemet i baklås så handeln lamslagits och mat inte kan importeras till affärerna.

 

Denna bestialiska svältpolitik är USA:s ansvar sedan man långt tillbaka drog igång destabiliseringen av Afghanistan på initiativ av sin nationelle säkerhetsrådgivare Zbigniew Brzezinsky, som började stödja jihadismen där för att den skulle sprida sig in i Sovjetunionen och därmed provocerade Sovjets inmarsch. Det ledde till att landet föröddes i krig under 40 år. Men också Sovjet försvagades genom att kriga där i 10 år, så att det gick under (vilket Brezinsky ha gratulerat sig själv för!) Sverige har ett delansvar för förödelsen i Afghanistan idag, som 20-årig krigsallierad med USA och delansvarig till beslagtagandet av Afghanska valutareserven i de delar som hålls i IMF, Världsbanken och BIS. Det psykopatiska massdödandet av miljoner afghaner, framför allt kvinnor och barn, kommer vara förknippat med Västländerna inklusive vårt land, långt in i historien, om inte det omedelbart vänds till sin motsats.

 

Det är bra att försvaret nu skall diskuteras mellan riksdagspartierna eftersom svenska Flygvapnets transportkapacitet och hela logistiken från kriget omedelbart måste sättas in för att stötta den internationella katastrofinsatsen Operation Ibn Sina för att nå de svältande i Afghanistan.

Anslut dig till Schillerinstitutets internationella aktion för få stopp på det finansiella strupgreppet på Afghanistan. Skriv på och sprid uppropet: Släpp strupgreppet om afghanska folkets valutareserv!

Bilden visar hur svenskt stridsflyg eskorterade det amerikanska bombflygplanet B-52 över svenskt territorium. Foto: Försvarsmakten.

Senaste Nytt