Sverige får inte stöda Israels folkmord i Gaza! Nej till Billströms krig mot Jemen!

Sverige får inte stöda Israels folkmord i Gaza! Nej till Billströms krig mot Jemen!

En svensk militär insats mot Jemen måste avvisas. Den skulle innebära att Sverige överger en pågående mycket viktig FN-diplomati för att mäkla fred i Jemen. Det innebär också att Billström återigen visar sig tondöv inför protesterna mot Israels folkmord på palestinier. Sydafrika har anmält Israel för folkmord till Internationella domstolen i Haag och har där lagt fram en tydlig dokumentation av Israels oerhörda kriminalitet inklusive intentioner att begå folkmord. Nu är Billström på väg att låta Sverige militärt ställa sig på Israels sida. Han är på väg att skämma ut Sverige i hela världen som deltagare i ett pågående folkmord.

Tryck uttalandet som flygblad FblGazaJemenkrig

Utrikesminister Tobias Billström har meddelat till Göteborgsposten att Sverige kan ingå i en planerad EU-styrka som ska sändas till Röda havet för att stoppa attacker mot fraktfartyg. EU hoppas att på ett möte i februari bli klar med sin plan för att skicka iväg minst tre krigsfartyg samt övervakningsflyg. De skulle ingå i det nya krig som har inletts av USA och Storbritannien till stöd för Israel och mot Jemen.

En svensk militär insats mot Jemen måste avvisas. Den skulle innebära att Sverige överger en pågående mycket viktig FN-diplomati för att mäkla fred i Jemen. Det innebär också att Billström återigen visar sig tondöv inför protesterna mot Israels folkmord på palestinier. Sydafrika har anmält Israel för folkmord till Internationella domstolen i Haag och har där lagt fram en tydlig dokumentation av Israels oerhörda kriminalitet inklusive intentioner att begå folkmord. Nu är Billström på väg att låta Sverige militärt ställa sig på Israels sida. Han är på väg att skämma ut Sverige i hela världen som deltagare i ett pågående folkmord. Sverige är tvärtom förpliktat enligt punkt 139 i Folkmordskonventionen att skydda alla folk från folkmord.

Det är tydligt att det militära samarbetet med USA, Storbritannien och Natoländerna inom EU är viktigare än alla moraliska hänsyn. Medlemsansökan till Nato och EU-medlemskapet håller på att leda Sverige in i internationell isolering och fördömelse.

Sverige är på väg att välja krig och eskalering av konflikterna i Mellanöstern i stället för att fortsätta sina tidigare fredsansträngningar. Det har varit en mycket hedervärd svensk utrikespolitik att mäkla fred i det långa kriget och få stopp på blockaden som har kastat in Jemen i en stor svältkatastrof. Fredsdialogen mellan parterna i Jemenkriget inleddes i december 2018 med den banbrytande Stockholmsöverenskommelsen. Nu är Billström på väg att lämna både den och UD:s mest framgångsrika diplomat ute i kylan. Det är den nu världsberömde svenske diplomaten Hans Grundberg som är FN:s generalsekreterares särskilda sändebud för Jemen. Han leder de fortsatta fredsförhandlingarna, som sedan april 2022 har åstadkommit en bräcklig vapenvila och fångutväxling och i december 2023 diskuterades ett återupptagande av en inkluderande politisk process. Grundberg vädjade den 13 januari till alla parter om maximal återhållsamhet i konflikten om sjötrafiken med tanke på stabiliteten och säkerheten i hela regionen. Han uppmanade alla att ”prioritera diplomatiska kanaler före militära alternativ”.

Varför Billström har svårt att stå emot frestelsen att stöda ännu ett omöjligt kolonialkrig tillsammans med Natoländer, säger han inte. Billström skulle kunna uppmana Israel, Nato och EU att genomdriva ett eldupphör i Gaza, så kunde problemen lösas utan krig.

Det sjuka med Billströms öppning för ett svenskt krig mot Jemen är att det i så fall blir ett nytt marknadsföringskrig för Saabs flygplansförsäljning.

I det kriminella angreppskriget mot Libyen 2011 medverkade Sverige till att totalt föröda landet och dess då väl utbyggda välfärd. Libyens stora vapenförråd släpptes loss till terroriströrelser som sedan angrep Syrien och destabiliserade stora delar av Afrika. Någon annan tung motivering till det svenska deltagandet i Libyenkriget än att i marknadsföringssyfte visa upp JAS Gripen i stridsmiljö som spaningsflygplan, gavs aldrig.

Under det närmare tio år långa Jemenkriget har Sverige förutom fredsförhandlingar även ägnat sig åt att sälja militärmateriel till Förenade Arabemiraten, en av de främsta angriparna mot Jemen och dominerande makthavare i ”Sydjemen”, bestående av den största hamnstaden Aden och en stor del av Jemen som avstyckats från övriga Jemen. Försvarskoncernen Saab har sålt det dyra militära flygplanet Globaleye, specialutrustade för vidsträckt mark-, havs- och luftövervakning och stridsledning. Fem av dessa plan har sålts till Förenade Arabemiraten till ett pris inklusive kringutrustning av 23 miljarder kr enligt SvD Näringsliv den 20 juli 2021 i artikeln “Under radarn: Sveriges känsliga exportsuccé”. Saab har fler sådana flygplansförsäljningar till olika länder i regionen på gång.

Fred genom utveckling av hela regionen

Fredsarbetet i Jemen har mycket större potential att bli en framgång för Sverige och svensk industriexport. I stället för krig och vapenförsäljning borde Billström använda Sveriges inflytande till att främja fredsuppgörelser för hela regionen. Det behövs akut för att avvärja ett krig med Iran med risk att kunna leda till en stormaktskonfrontation mellan Natoländer och Ryssland.

Fred i de många konflikterna i regionen är möjlig om alla parter ges hopp om en framtid med ekonomisk utveckling och välstånd. Kan vattenfrågan lösas finns möjlighet att i fredligt samarbete odla upp stora idag outnyttjade områden. En stor utvecklingsplan för infrastruktur i hela regionen är möjlig sedan många av regionens länder gått med i den ekonomiska samarbetsorganisationen BRICS.

Kina har i FN:s säkerhetsråd föreslagit en regional fredskonferens för att lösa konflikter i regionen inklusive den mellan Palestina och Israel. Med Sidenvägsprojektet Belt and Road med sina många medlemsländer finns möjlighet att starta många infrastrukturprojekt för höghastighetståg, hamnar, elkraftverk, kanaler och vattenledningar som tillsammans bildar en ny arkitektur för samarbete och fred mellan olika parter. Vi har redan sett hur Kina har hjälpt Saudiarabien och Iran att gräva ner stridsyxan.

Grunden för fred är överenskommelser till ömsesidig nytta. Den principen kallades ”den andres väl”, när Sverige var med om att förhandla fram freden efter det europeiska trettioåriga kriget. Idag kallas det ”win-win”. Det är en slags fred som kan få stöd i hela det Globala Syd som kämpar mot kolonialismen, men också bland de jordbrukare, företagare, entreprenörer, lastbils- och tågförare som nu i bl.a. Tyskland protesterar mot den inflation, åtstramning och beskattning som följer av krigen.

Detta kan gynna även den avancerade industri som idag producerar vapen. Den kan ställas om till att hjälpa till i uppbyggnaden av Västasien efter kolonialismens fattigdom och dess förödande krig. Lagstiftning och civila statliga beställningar kan uppmuntra till ”frivillig” omställning till fullt arbete med civila nyttiga maskiner för utveckling av infrastrukturen.

De finansgrupperingar som äger krigsindustrin börjar förstå att de håller på att förlora sin dominans i världen. Västvärldens ständiga nederlag i krigen borde också få dem att begripa att en improduktiv krigsekonomi inte i längden kan dominera över stora ekonomier i Globala Syd som satsar på civil infrastruktur, innovation och investeringar i utbildning och god levnadsstandard. Västmakterna borde själva förstå det efter nederlaget mot det fattiga Afghanistan. En annan värld är möjlig genom protesterna mot krigspolitiken inte bara från Globala Syd utan alltmer uttalat också i Europa bland de demonstrerande jordbrukarna, företagarna, hantverkarna, chaufförerna och löntagarna som tyngda av krigens skatter och inflation också håller på att gå under av krigspolitiken.

Av Ulf Sandmark, ordförande för Schillerinstitutet i Sverige

 

Stöd Sydafrikas anmälan av Israel för folkmord mot Palestina!

Stöd eldupphör och hjälp till Gaza nu!

Nej till Billströms krig mot Jemen!

Ställ om krigsindustrin till civil produktion!

Stöd Kinas förslag till regional fredskonferens!

Bygg en ny arkitektur för fred!

 

 

Uttalande av Hans Grundberg 13.1 2024: https://english.aawsat.com/arab-world/4787396-un-envoy-urges-restraint-over-yemen-region-%E2%80%98increasingly-precarious%E2%80%99

Läs uttalande av Schillerinstitutets internationella ordförande Helg Zepp-LaRouche: Smid svärd till plogbillar för fred och omställning av vapenindustrin till civil produktion: https://schillerinstitutet.se/smid-svard-till-plogbillar/

 

Sydafrika har anmält Israel för brott mot Folkmordskonventionen i de oerhört brutala attackerna på Palestinierna i Gaza. Alla uppmanas att genom videorna ta del av oerhört avslöjande domstolsförhandlingarna med dokumentation om Israels avsiktliga folkmord i Gaza. De historiska pläderingarna är på 3 timmar vardera.

Argument från Sydafrikas jurister den 11 januari

Argument från Israels jurister den 12 januari

Se också de oredigerade utskrifterna som nu är tillgängliga

Argument från Sydafrikas jurister den 11 januari:

Argument från Israels jurister den 12 januari

Se också Max Blumenthals och Aaron Matés genomgång på Grayzone av svagheter i Israels plädering i första delen av livesändningen samma fredagskväll: https://www.youtube.com/watch?v=87GI7_bq744

 

Läs tal av Ulf Sandmark: Varför pågår Jemenkriget? https://schillerinstitutet.se/tal-av-ulf-sandmark-varfor-pagar-jemenkriget/


Läs gärna också tal av Ulf Sandmark från demonstrationen arrangerad av Palestinagruppen i mittersta Sverige den 5.11 på  Norrbro framför Riksdagen och UD: https://schillerinstitutet.se/den-andres-val-ar-nyckeln-till-fred-mellan-palestina-och-israel/

 

Stöd fredsförhandling för säkerhet och stora utvecklingsprojekt för hela regionen! Stöd LaRouches Oasplan! Se en video 5 minuter om LaRouches Oasplan i sammanhanget av Belt and Road-initiativet från 2010 (på svenska): https://www.youtube.com/watch?v=nKN328wK8as&list=PL2DEA3A1613BB9873&index=10  

(på engelska): https://youtu.be/_EXj9VZ40jk?si=7K1RJXViGE8PdohE   (En ny uppdaterad video är på gång de närmaste dagarna på https://schillerinstitute.com/ )

 

Studera denna sammanfattning av den ursprungliga fredsplanen med fokus på ekonomisk utveckling för både Palestina och Israel kallad Oasplanen som föreslogs av Lyndon LaRouche 1975 och hade påverkan på Osloprocessen: https://laroucheorganization.com/article/2023/11/01/pamphlet-peace-through-development-palestine-and-israel-larouche-oasis-plan

 

Läs om de stora vattenprojekten i Osloavtalets ekonomiska annex på sid 15-16 i fredsavtalstexten: https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/IL%20PS_930913_DeclarationPrinciplesnterimSelf-Government(Oslo%20Accords).pdf

 

 

Lagförslag för omställning av vapentillverkningen i USA till civila välfärdfrämjande produkter

Vad som kan göras direkt i Sverige för att ställa om är att få fram ett lagförslag för omställning av den svenska vapenindustrin. Det borde kunna gå att snabbt sätta ihop ett sådant förslag med hjälp av det förslag som redan utarbetats för att läggas in i USA-kongressen. Finn det här: https://laroucheorganization.com/article/2024/01/03/swords-plowshares-act-2024

 

 

Ekonomiskt program för omställning av USA till en ekonomisk politik för fred och utveckling

I USA har LaRouchekandidaten i senatorsvalet i New York, Diane Sare, just igår lagt fram ett ekonomiskt program för att lägga om den ekonomiska politiken i hela USA och producera för fred i stället för krig. En sådan omställningsplan är vad vi behöver ta fram i Sverige som en del av den globala mobiliseringen mot krigspolitiken.

 

Läs Diane Sares nya ekonomiska program för omställning av USA till en politik för fred och utveckling här: https://www.sareforsenate.com/americas_next_fiftyears_pamphlet

 

Lyssna när hon tillsammans med en av författarna, Richard Freeman, i lördags presenterade forskningsarbetet om det militär-finansiella komplexet: Swords Into Ploughshares: A Christmas Message in a Time of War  https://www.sareforsenate.com/swords_to_plowshares

 

 

Även Manhattandialogen lördagen den 23.12 -23 ägnades åt ämnet: https://laroucheorganization.com/article/2023/12/23/swords-ploughshares-christmas-message-time-war

 

Senaste Nytt