Den andres väl är nyckeln till fred mellan Palestina och Israel!

Den andres väl är nyckeln till fred mellan Palestina och Israel!

Tal av Ulf Sandmark på demonstration på Norrbro framför Riksdagen och UD söndagen den 5 november 2023 på Norrbro i Stockholm arrangerad av Palestina arbetsgrupp mittersta Sverige

 

Demonstranter: Länge leve Palestina!

 

Jag heter Ulf Sandmark. I Schillerinstitutet arbetar vi med fredsorganisationer som demonstrerar över hela världen för omedelbar vapenvila mellan Israel och Palestina, för omedelbar humanitär nödhjälp, för slut på våldet, skydd av civila och fredsförhandlingar för att komma ur detta fruktansvärda krig. Schillerinstitutets ordförande Helga Zepp-LaRouche håller på att samla ihop en Internationell fredskoalition. Två hundra fredsaktivister från hela världen träffas varje fredag på Zoom för att planera direkta ickevåldsaktioner för fred.

Sveriges utrikesminister Tobias Billström har börjat förstå att han måste rätta sina skandalösa uttalanden. Men mycket, mycket mer krävs för att Sverige skall börja återvinna sin moraliska förmåga att överleva den kris vi befinner oss i. Israels övervåld mot palestinierna är en katastrof för alla. Det kommer bara leda till en våldsspiral. Vad som riskeras, är eskalerande krig i regionen, en ny oljekris, utlösningen av en internationell finanskrasch och globalt kärnvapenkrig!

Palestina behöver omedelbar vapenvila och humanitär nödhjälp. Men dessutom behöver man föra in något helt nytt i diskussionen. Något som är utanför boxen. Något som kan skapa fred och förena alla folken i regionen, både palestinier, israeler och araber. Och det är ekonomisk utveckling. En hållbar fred måste bygga på ekonomisk utveckling för alla folken och nationerna i regionen.

Hur fick man slut på 150 år av religionskrig i Europa, där det hemska trettioåriga kriget bara var slutfasen?  Det var genom den Westfaliska freden 1648. Nyckelbegreppet i fredsavtalet var det man kallade ”den andres väl”, dvs. välgång för den tidigare fienden. Idén var, att om grannlandet och de före detta fienderna ömsesidigt hjälpte varandra att må bra, så skulle freden försvaras från alla håll.

Samma idé om ömsesidig ekonomisk utveckling fanns med också i Osloavtalet 1993 mellan Israel och Palestina.  Centralt i det fredsavtalet var de ekonomiska protokollen om att öka vattentillgångarna eftersom enbart Jordanflodens vatten inte räcker till alla. För att lösa detta vattenproblem planerades stora kanalbyggen och avsaltning av vatten från Medelhavet och Röda havet.

Schillerinstitutet förespråkar en ny säkerhetsarkitektur som garanterar alla länders suveränitet, stora som små. Vi stöder därför Kinas förslag att sammankalla en regional fredskonferens för att säkra alla nationers säkerhet men också ekonomiska utveckling. Kinas roll är avgörande. Genom Kinas Sidenvägsprojekt och hela Globala Syds revolution mot kolonialismen finns nu helt nya möjligheter för att erbjuda stora gemensamma utvecklingsprojekt för fred i hela Västasien. Med vatten och annan infrastruktur kan öknarna blomstra tillsammans med utbildning, vetenskap och kultur.

Vi kräver att Sveriges regering tar upp traditionen från Westfaliska freden och Osloavtalet för fred i Mellanöstern!

Vi kräver att Sveriges regering börjar agera för vapenvila NU!

Mycket folk redan vid samlingen på Odenplan!

 

Demonstrationen gick med 10-15 deltagare i bredd.

 

Demonstrationen hade många bra talare. Särskilt betydelsefullt var att den irländska oerhört stridbara Europaparlamanterikern Clare Daly från Irland talade till demonstrationen via telefon. Hon berättade att hon vid sitt besök i Stockholm helgen innan hade deltagit i den söndagens demonstration och nu såg möjlighet att också tala. Viktigt var också talet av den judiske fredsaktivisten Dror Feiler som rest många gånger med Ship to Gaza för att bryta Israels blockad. Andra talare var Sigun Meder från Iraksolidaritet, som anordnat rekorddemonstrationen i Stockholm 2003 med 100.000 deltagare för att stoppa Irakkriget, och Eva Myrdal från Föreningen Folket i Bild. En folkvald politiker, från Vänsterpartiet i Göteborg talade.

 

Nya demonstrationer hålls varje helg av Palestina arbetsgrupp mittersta Sverige samordnat både Stockholm, Göteborg och Malmö och i många andra städer.

 

Walkouts (skolstrejker) kommer att genomföras tisdag kl 13:30 vid olika universitet, högskolor och folkhögskolor i samarbete med Palestinagrupperna i Sverige.

Alla Sveriges konstskolors studentföreningar har uttalat sig och genomfört aktioner.

 

Gör en egen WALKOUT utanför ditt universitet/högskola med Palestinagrupperna: Studenter i solidaritet med Gaza: Se https://www.palestinagrupperna.se/studentupprop/  Ta med ett ljus att tända för en tyst ljusvaka utanför lektionssalen, inga symboler andra än den palestinska flaggan är tillåtna.

 

Lär dig intervenera mot krigshökarna av Jose Vega och den internationella ungdomsrörelsen för fred genom ickevåldsmanifestationer:

https://twitter.com/JosBtrigga

https://twitter.com/JosBtrigga/status/1717225083343716593

https://laroucheorganization.com/interventions

https://laroucheorganization.com/article/2023/10/28/our-choice-non-violent-coexistence-or-violent-co-annihilation

https://laroucheorganization.com/article/2023/11/05/what-ever-happened-never-again

 

Läs uppropet på svenska från Internationella fredskoalitionen (som Ulf Sandmark nämnde i sitt tal): “Upprop till ett globalt grepp för att få slut på våldscykeln i Sydvästasien!”: https://schillerinstitutet.se/upprop-till-ett-globalt-grepp-for-att-fa-ett-slut-pa-valdscykeln-i-sydvastasien/

Skriv på uppropet här på engelska, spanska eller franska: https://humanityforpeace.net/index.php/petition-implementing-a-global-approach-to-end-the-cycle-of-violence-in-southwest-asia/

 

Ett nytt Zoommöte med den Internationella Fredskoalitionens representanter för olika fredsorganisationer i hela världen hålls varje fredag med ca 200 personer med simultantolkning till engelska, spanska, franska, italienska och tyska. Särskilt fredsorganisationer men även andra fredsaktivister aktiva för omedelbar vapenvila och fredsförhandlingar för Mellanöstern inbjuds.  För att få kallelse till Zoom-mötet kontakta Ulf Sandmark via epost Schiller-institutet@nysol.se eller någon annan du känner i Schillerinstitutet i Sverige.

 

Se även tal av Ulf Sandmark på demonstration den 28 oktober i Stockholm med 10.000 deltagare arrangerad av Palestina arbetsgrupp i mittersta Sverige: “Stoppa Israels bombningar av Gazas barn! Avbryt den onda geopolitiken!”: https://schillerinstitutet.se/stoppa-israels-bombningar-av-gazas-barn-avbryt-den-onda-geopolitiken/    Tryck som flygblad:  FblGazasBarn

 

Se Schillerinstitutets uttalade krav på statsminister Ulf Kristersson: “Tala för fred inte krig!”: https://schillerinstitutet.se/tala-for-fred-inte-krig/

 

Se artikel: https://schillerinstitutet.se/underliggande-orsaken-till-krigen-maste-losas/

 

På engelska : Läs Oasplanen som var Lyndon LaRouches fredsförslag 1975 för fred genom utveckling för Palestina och Israel: https://laroucheorganization.com/article/2023/11/01/pamphlet-peace-through-development-palestine-and-israel-larouche-oasis-plan

 

________________________________________________________________

Håll dig uppdaterad för att effektivt delta i det internationella arbetet för att ÖPPNA ETT NYTT KAPITEL I VÄRLDSHISTORIEN TILLSAMMANS MED DEN GLOBALA MAJORITETEN.

Det är därför viktigt att du, om du inte redan har det, skaffar dig tillgång till LaRoucherörelsens veckotidskrift Executive Intelligence Review – EIR, och framför allt den dagliga nyhetsrapporteringen EIR Daily Alert Online, för att delta effektivt som en samlad kraft över många kontinenter. Som medlem i Schillerinstitutet kostar den endast 250 kr per månad (eller 3000 kr per år). Betala till Schillerinstitutet på Pg: 580049-5 eller till Swish 1230462218 (där Ny Solidaritet står som mottagare).

Bli medlem eller bara stöd SCHILLERINSTITUTETS SVENSKA VERKSAMHET FÖR FRED OCH EKONOMISK UTVECKLING! Medlemsavgift är 1.200 kr per år. För studenter, arbetslösa och pensionärer är medlemsavgiften 600 kr per år. För medlemsavgiften 3000 kr per år = 250 kr/månad ingår publikationerna EIR Online och EIR Daily Alert. Betala till Schillerinstitutet på Pg: 580049-5 eller till Swish1230462218 (där Ny Solidaritet står som mottagare). För betalningar från utlandet använd IBAN SE96 9500 0099 6034 0580 0495, BIC-kod: NDEASESS.

 

Bästa nyhetsbrevet EIR Daily Alert Online kommer med cirka tio notiser dagligen med nyheter för det internationella arbetet för fred och en ny Rättvis ekonomisk världsordning/Nytt finanssystem. Det är underlaget som Harley Schlanger använder för sina dagliga rapporter. De ställs samman av EIR-redaktionerna i Washington, USA och Wiesbaden, Tyskland. Ordinarie pris för årsprenumeration är SEK 6000, som medlem kostar det bara 3000.

SE HÄR DEN NYGJORDA HEMSIDAN för fria smakprover på dagliga nyheter från EIR Daily Alert Online: https://eir.news/  Läs här t.ex nyhetsnotisen om Frihetsdemonstrationen i Washington för Palestina som var den största i USA:s historia. Det rapporterades officiellt av BreakThrough News och Status Coup News att vara 100.000 deltagare, men många talar om att det var närmare 300.000 eller en halv miljon. https://eir.news/2023/11/news/100-000-rally-in-washington-d-c-to-call-for-gaza-ceasefire-and-free-palestine/

Den internationella veckotidskriften med fördjupade analyser och idédebatt Executive Intelligence Review Online Årsprenumeration SEK 3600. Se innehållsförteckning på senaste numret här: https://larouchepub.com/

Följ på Twitter: Ulf Sandmark @UlfSk48
Hussein Askary @HusseinAskary,
Helga Zepp-LaRouche @ZeppLaRouche
Harley Schlanger @HarleySchlanger
Schiller Instituttet @si_dk
EIR News Service @execintelreview
Schiller Institute @SchillerInst
Diane Sare for U.S. Senate @DianeSare
Ungdomsarbetet finns med på Daniel Burke — Exonerate LaRouche @Burke4Senate

Följ på Facebook:
https://www.facebook.com/ulf.sandmark
https://www.facebook.com/hussein.askary
https://www.facebook.com/Schillerinstitutet/
https://www.facebook.com/SchillerInstitute
https://www.facebook.com/EIROnline
https://www.facebook.com/WorldLandbridge
Följ på Telegram: https://t.me/SchillerInstitutetSE

För att upprätta kontakt, lämna epostadress eller ställa frågor: Skriv till schiller-institutet@nysol.se, Box 6057, 129 06 Hägersten, 08/983010, Pg: 580049-5, Swish1230462218.

 

 

Senaste Nytt