Friedrich Schiller

Se videon från VÅRTRÄFFEN på temat Världsfred och glädjeskapande

Se videon från VÅRTRÄFFEN på temat Världsfred och glädjeskapande

Se videon på vårträffen här: https://youtu.be/Y6mo9Aogytk Den 29.4 bjöd Schillerinstitutet och Motivation Center medlemmar, vänner och intresserade till en samling för att i enkla former träffas personligen i ett första öppet Fredsforum. Mötet var ett samarrangemang mellan Schillerinstitutet och företaget Motivation Center på temat ”Världsfred och glädjeskapande”. På programmet stod...

Schiller: Vad är och varför studerar man Universalhistoria

Zepp-LaRouche: Vårt behov av Schiller idag

Schillerinstitutets grundare och ordförande Helga Zepp-LaRouche berättar vilka tankar som låg bakom grundandet av Schillerinstitutet 1984 och hon förklarar varför Friedrich Schiller är aktuellare än någonsin. Detta är hennes tal på amerikanska Schillerinstitutets konferens den 16 februari 2003.     Jag ska tala lite om hur det "gamla Europa" ser...

Schiller: Vad är och varför studerar man Universalhistoria

Schiller: Vad är och varför studerar man Universalhistoria

Friedrich Schillers installationsföreläsning som historieprofessor vid universitetet i Jena, 26 och 27 maj 1789. Den unge Schiller hade redan skapat sig ett sådant namn att salen där han skulle hålla sin installationsföreläsning visade sig vara för liten. Hundratals studenter fick, till Schillers stora förnöjelse, tåga iväg genom Jenas gator till...