Kräv undersökning av Ukrainas CCD-lista på måltavlor

Undanröj krigsorsakerna! Försvara yttrandefriheten mot Ukraina/Natos dödslistor på journalister och fredsförespråkare!

Internationell flygbladsaktion

 

Schillerinstitutet uppmanar nu alla länder som deltar i FN:s generalförsamling att stöda ett upprop för att radera listorna på 4.000 journalister och fredsförespråkare som ska elimineras enligt ukrainska myndigheter med stöd av Nato. Den ökända Myrotvoretslistan där journalister som dödas markeras med texten ”eliminerad”, har länge varit under behandling i FN:s kommission för mänskliga rättigheter. I juli offentliggjordes en ny lista med 72 journalister, politiker, akademiker och fredsdebattörer i Europa, USA och Indien av det ukrainska ”Centret för att motverka desinformation” under presidentämbetet och med stöd av en rad västländer och Nato. Helga Zepp-LaRouche och 30 andra talare på Schiller-institutets konferenser var högst på den listan, inklusive Schillerinstitutets ordförande i Sverige, Ulf Sandmark. Även detta en dödslista eftersom den samordnas med elimineringslistan Myrotvorets. Många av dessa personer följer inte det av Nato godkända ”narrativet om Ukrainakriget” men andra håller sig enbart till att förespråka en diplomatisk lösning innan det eskaleras utom kontroll.
Yttrandefriheten att kunna tala om fred i Ukraina måste försvaras av Sverige och alla svenska organisationer som ännu inte står under det psykologiska försvarets kontroll, nu när Nato håller på att dra in oss i krig mot Ryssland redan innan vi ens blivit medlemmar. Med alltmer långskjutande vapen och direkt militär stridsledning av Nato är det tydligt att kriget blivit ett krig mellan Nato och Ryssland.

Väst hotar med ”förebyggande” kärnvapenkrig
Chefen för Ukrainas väpnade styrkor, general Valeriy Zaluzhnyi, hävdar i en chockerande artikel i Ukrinform att det är ”extremt nödvändigt” att varje ryskt försök att ta steg för att använda taktiska kärnvapen måste förebyggas genom att Väst ”sätter in hela den arsenal som finns tillgänglig”. (1) Detta skulle inte ha skrivits utan godkännande från USA, Storbritannien och Nato. Mycket riktigt har Atlantiska rådet denna månad i ett PM till president Biden förespråkat just en sådan politik för förebyggande kärnvapenkrig. Författaren Matthew Kroenig skriver att om USA misslyckas med att “avskräcka” Ryssland från möjligheten att använda kärnvapen finns möjligheten att sätta in en kärnvapen-attack mot Ryssland, dvs starta kärnvapenkriget självt. (2)
Sådana dubbelvridna argument liknande att förhindra kärnvapenkrig med förebyggande kärnvapenkrig, florerar även vilt i svenska debatten där Olof Ehrenkrona den 22.9 i Svenska Dagbladets ledare om att Putin ”måste besegras” därför att han har ”vanföreställningar” (?!) om att ”krigets orsak var att Väst ville krossa Ryssland”. (5)

Den verkliga krigsorsaken: Finanskrisen i Väst!
Den verkliga orsaken till risken för att Ukrainakriget går överstyr och leder till kärnvapenkrig är att Västvärldens nyliberala finanssystem är på väg in i ett hyperinflationärt sammanbrott, liknande det i Weimartyskland 1923, efter årtionden av monetaristisk vinstmaximeringspolitik och likviditetsexpansion. Krisen drabbar redan hela världen, men särskilt utvecklingsländer, med rusande priser på mat och energi. Det enda sättet att eliminera hotet om ett Tredje världskrig, som utraderar hela människosläktet, är att ersätta det hopplöst konkursmässiga finanssystemet med ett nytt kreditsystem, ett Nytt Bretton Woods, som sätter igång världsekonomin och särskilt tar fram långsiktiga lågräntekrediter för realekonomisk utveckling av det Globala Syd.

Revolten mot Västvärldens ekonomiska chockterapi kan vinnas!
Hela Centralasien med världens största länder samlades i Samarkand för diskussioner inom Shanghaiorganisation (SCO) om att skapa nya finansiella mekanismer för att frigöra utvecklings-ländernas handel och investeringar från det koloniala förtrycket. Det är i tillsammans med dem som president Putin mobiliserar för att försvara sitt land från att åter plundras av Västvärldens mördande chockterapi och krav att dominera världsekonomin. I hela Västeuropa växer protesterna mot galna el- och matpriser och mot Natos sanktioner. Kampen mot chockterapin i Europa och kampen i utvecklings-länderna mot kolonialismen för en ny rättvis ekonomisk världsordning kan nu gå samman och vinnas!

 

Skriv på det öppna brevet om att FN:s generalförsamling ska agera för en fri och öppen debatt för inte bara de journalister som är på de ukrainska dödslistorna utan för alla som bidrar med lösningar för att göra världen säkrare och för att FN sammankallar en konferens för en ny internationell arkitektur för alla länders säkerhet och ekonomiska utveckling: https://schillerinstitute.com/blog/2022/09/22/open-letter-to-the-united-nations-no-2-from-the-schiller-institute-the-foundation-to-battle-injustice/

Här kan du läsa ett upprop för att bilda en kommitté för ett Nytt Bretton Woods för att åter sätta människorna i medelpunkten för ekonomin, https://schillerinstitutet.se/upprop-att-bilda-kommitte-for-nytt-bretton-woods-finanssystem/

Här finns dokumentation om de ukrainska svarta listorna.

 

Flygblad: Ukrainas lista på ”informationsterrorister” måste fördömas! https://schillerinstitutet.se/ukrainas-lista-pa-informationsterrorister-maste-fordomas/

Se EIR:s presskonferens med många av de angripna journalisterna och fredsaktivisterna: https://schillerinstitutet.se/presskonferens-i-new-york-om-ukraina-natos-dodshotelser-mot-journalister-och-fredsforesprakar/  https://schillerinstitute.com/blog/2022/09/09/eir-sept-7-press-briefing-ukraine-blacklist-targets-from-the-u-s-and-abroad-speak-out-demand-congressional-un-action-to-shut-down-kiev-kill-list-operations/  

Se dossiern i EIR: “Kiev’s ‘Info Terrorist’ List: ‘Global NATO’ Orders a Hit on Advocates of Peace;’” and “Ukraine’s Deahtlist Database: myrotvorets.center” finns i EIR, Volume 49, Number 34, September 2, 2022 on line at https://larouchepub.com/eiw/public/2022/eirv49n34-20220902/index.html .

Se panelen “Försvara rätt till fri debatt mot svarta listor och förtryck av sanningssökande” från Schillerinstitutets konferens den 10.9: https://www.youtube.com/watch?v=wj0xuNMfyPI&t=5s

(1) https://www.ukrinform.net/rubric-ato/3566404-prospects-for-running-a-military-campaign-in-2023-ukraines-perspective.html

(2) https://www.atlanticcouncil.org/content-series/memo-to-the-president/memo-to-the-president-how-to-deter-russian-nuclear-use-in-ukraine-and-respond-if-deterrence-fails/

(3) https://schillerinstitute.com/blog/2022/09/12/universal-history-must-not-end-in-a-tragedy-helga-zepp-larouche-keynote-address/

(4) https://schillerinstitute.nationbuilder.com/october_15_2022_conference_inperson

(5) https://www.svd.se/a/y67OVa/att-besegra-honom-ar-vart-enda-val

 

Stöd Schillerinstitutet: Bli medlem eller ge bidrag!

Medlemsavgiften per år är 1200 kr (för resten av året 600 kr). För studerande och pensionärer 600 kr. Utökat medlemskap med publikationer 3000 kr. Medlemsavgiften kan också betalas som månadsavgift 100, 50 eller 250 kr/månad.
Betala medlemsavgiften till Schillerinstitutets PG 580049-5 eller med Swish till 1230462218.
För betalningar från utlandet använd IBAN SE96 9500 0099 6034 0580 0495, BIC-kod: NDEASESS
Kontakta kassör Kjell Lundqvist +46 709703921 om du vill beställa en blankett för Autogirobetalning.
För att upprätta kontakt, lämna epostadress eller ställa frågor: Skriv till schiller-institutet@nysol.se

Senaste Nytt