Stoppa kriget i Ukraina!

Ulf Kristersson, SPÄNN AV!

I stället för krigseskalering, måste Sverige diskutera fred och ekonomisk utveckling för ALLA nationer!   Världen befinner sig redan på randen av ett nytt världskrig. Eskaleringen av krigen i Ukraina och Mellanöstern måste omedelbart avbrytas. Försöken från USA, EU och Nato att upprätthålla sin illusion om världshegemoni leder till enormt mänskligt lidande när Ukraina utnyttjas för att bekämpa Ryssland till den siste ukrainske soldaten och när Israel tillåts använda folkmord mot palestinierna för att upprätthålla en rasistisk gammal kolonialpolitik.

(Tryck ut detta uttalande från Schillerinstitutet i Sverige inför moderaternas dag i Almedalen som flygblad här: )

Alltfler militära och säkerhetspolitiska experter pekar på att Väst redan har förlorat dessa krig, inte bara mänskligt utan även militärt. Även gemene man ser det absurda i att föra krig mot Ryssland med Västs nedmonterade försvarsmakter, utan ammunition, utan fungerande infrastruktur och sjukvård, men med enorma finansiella skulder. Ännu mer absurt blir det när Nato flyttar fram sina militärbaser för att kunna avskräcka (hota) med kärnvapenkrig, som ödelägger allt man vill försvara.

Nato har nästan bara kärnvapen kvar att ta till när man redan förlorat emot Afghanistan och inte klarar av att militärt besegra Jemen. Nu vill USA, EU och Nato med Sverige i släptåg också militärt konfrontera även Kina, men man har inte resurser nog för att stärka Ukraina att först besegra Ryssland och vänder sig för detta till … Kina!!

Avskräckning är inte vägen till fred som den moderatledda regeringen hävdar. Det som behövs är diplomati och dialog för att hitta gemensamma intressen och vägar till fred. Som president Putin visar i sitt tal är Ryssland öppet för dialog och fredsförhandlingar. I sitt omfattande tal till de ryska diplomaterna den 14 juni lade president Putin fram de ryska utgångspunkterna för sådana förhandlingar. för fred med Ukraina, men också för fred för världens alla andra länder.

Schillerinstitutet har länge förespråkat en sådan ny internationell arkitektur för säkerhet och ekonomisk utveckling för alla nationer. Det bygger på den av Sverige med stora uppoffringar framkämpade Westfaliska freden 1648, som lade grunden till internationell rätt mellan nationer och senare till FN-stadgan 1945 och Bandungkonferensens fem principer 1955.

 

Internationella fredskoalitionens 55:e veckodialog och Schillerinstitutet stödde förra fredagsmötet den 21.6 uttalandet från förtroenderådet för den östtyska föreningen (OKV) om att välkomna president Vladimir Putins erbjudande om förhandlingar för fred och ekonomisk utveckling för alla nationer. Se: https://schillerinstitute.com/blog/2024/06/22/international-peace-coalition-meeting-june-21-is-putins-peace-proposal-the-last-chance-for-humanity/
Läs här OKV-uttalandet den 15/6 2024!  Uttalandet presenterades av OKV:s viceordförande Joachim Bonatz på Zoom-mötet den 21/6 med International Peace Coalition (IPC) och godkändes av en majoritet av de över 200 deltagarna.

Uttalande från förtroenderådet för den östtyska föreningen (OKV) om president Putins fredsinitiativ

Vårt bidrag är att stödja den ryske presidentens fredsinitiativ på ett sådant sätt att det får en bred resonans och bidrar till att åstadkomma ett genombrott för förnuftet i mänsklighetens intresse.

Vi välkomnar det förnyade fredsinitiativet från Ryska federationens president Vladimir Putin, som han nyligen lade fram i sitt tal på det ryska utrikesministeriet den 14 juni 2024. Hans fredsförslag bygger på omröstningar från befolkningen i de fyra nya regionerna och från Krims befolkning. De är också baserade på fakta på slagfältet. Det visar upprinnelsen till konflikten i Ukraina.

Detta fredsinitiativ bygger på kontinuiteten i Rysslands önskan om fred, som öppet dokumenterades för världen genom undertecknandet och försöket att genomföra Minsk 2 samt genom viljan att förhandla och det fördrag som därför var på väg att ingås våren 2022. Svaren från de olika sidorna avslöjar för världen vem angriparen är, vem som ständigt eskalerar, vem som är likgiltig för otaliga människoliv och även vilka avsikter som ligger bakom.

Med tanke på det lidande som orsakas av krig och aggression och risken för att denna konflikt eskalerar till ett tredje världskrig, är ett brett stöd för detta initiativ ett uttryck för alla rationella människors vilja att överleva.

De krigshetsande hämnddrivna kraven på att Ryssland skall besegras grundar sig på det felaktiga antagandet att krigsskådeplatsen kan begränsas. Detta var inte fallet under första och andra världskriget. Med dagens medel, som kan nå vilket mål som helst i världen på kortast möjliga tid, är ett sådant antagande också ett bevis på en enorm felbedömning av verkligheten. De som är för krig och mot förhandlingar tror att de själva kan ha en säker chans att överleva.

Vårt bidrag är att stödja den ryske presidentens fredsinitiativ på ett sådant sätt att det får ett brett eko och bidrar till att skapa ett genombrott för förnuftet i mänsklighetens intresse. Vi uppmanar alla, vi kan nå, att göra det. Denna idé låg till grund för vår konferens “Dialog i stället för vapen” i mars 2023. Denna idé låg också till grund för den internationella konferensen mellan German Peace Council e.V. och OKV e.V. med deltagande av representanter för de europeiska medlemmarna i World Peace Council i september 2023, som vi aktivt stödde.

Oavsett partitillhörighet, tro eller nationalitet uppmanar vi alla att tillsammans med oss stödja V. Putins fredsinitiativ.

Dr Matthias Werner, Ordförande för OKV e.V.

 

Schillerinstitutet uppmanar dig att liksom vi att ansluta dig till detta uttalande från styrelsen för den östtyska organisationen OKV till stöd för dialog med Ryssland för fred! Skriv på här: https://schillerinstitute.com/blog/2024/06/27/petition-support-the-declaration-of-the-presidium-of-the-east-german-board-of-trustees-of-associations-on-president-putins-peace-initiative/ 

 

 

 • Se en svensk översättning av president Vladimir Putin öppning för fredssamtal; https://www.8dagar.se/2024/06/putins-fredsforslag.html#more
 • Jämför och se upprop av Schillerinstitutet https://schillerinstitutet.se/uppratta-en-ny-arkitektur-for-alla-nationers-sakerhet-och-utveckling/
 • Läs här på svenska de ”10 principer för fred och utveckling” som är förslaget från Schillerinstitutets grundare och internationella ordförande Helga Zepp-LaRouche till att lyfta säkerhetsordningen till en nivå där den kan säkra global fred och ekonomisk utveckling: https://schillerinstitutet.se/helga-zepp-larouche-10-principer-for-fred-och-utveckling/
 • Se talen på vår svenska jubileumskonferens 1984-2024: https://schillerinstitutet.se/schillerinstitutet-40-ar-inbjudan-till-jubileumskonferens-sondagen-den-4-februari-2024/ 
 • Och de fyra panelerna på den senaste konferensen med internationella Schillerinstitutet om ”Världen vid stupet: För en ny Westfalisk fred”: https://schillerinstitute.nationbuilder.com/for_a_new_peace_of_westphalia_20240615 Se särskilt talet om det strategiska läget enligt en riktig amerikansk patriot, ambassadör Chas Freeman, i början på Panel 1 vid: https://youtu.be/V56gsPPcY5A?t=1825
 • En kraftfull appell mot Nato:s kärnvapeneskalering var en presskonferens arrangerad av Schillerinstitutet på Nationella pressklubben i Washingtonden 12.6 2024. Medverkade gjorde Scott Ritter, överste Richard Black, Larry Wilkerson och Helga Zepp-LaRouche 12.6 för att varna för den sanslöst äventyrliga krigseskaleringen som för världen till randen av kärnvapenkrig. Nästan ingen i Väst har sagt något mot att “Ukraina” tre gånger i slutet av maj har attackerat ryska radaranläggningarna avsedda för att upptäcka inkommande kärnvapenrobotar. Det handlar om att förblinda ryska kärnvapenstyrkorna och har inget att göra med Ukrainas intressen i det pågående kriget mot Ryssland som inte förs med kärnvapen. Denna oerhörda eskalering direkt mot de ryska kärnvapenstyrkorna kommer var en utgångspunkt till varför Schillerinstitutet behövde utlysa denna presskonferens. Rubriken var: ”Faran för kärnvapenkrig är verklig, och måste stoppas!” Presskonferensen finns på: https://schillerinstitute.com/blog/2024/06/07/emergency-press-conference-the-danger-of-nuclear-war-is-real/
 • På fredag kl 17 är du igen välkommen till Internationella fredskoalitionen IPC
 • Fredsmobiliseringen fortsätter varje fredag med ett nytt webinar på Zoom med Internationella fredskoalitionen – IPC med många ledande fredsaktivister från fem kontinenter.  Det är den unika internationella fredskoalitionen (INTERNATIONAL PEACE COALITION – IPC) som sen maj 2023 fortsätter dialogen på Zoom varje fredag kl 17:00 svensk tid på initiativ av latinamerikanska fredsrörelser i samarbete med Schillerinstitutet. IPC har arrangerat manifestationerna Humanity for Peace utanför FN i New York och i bl.a. Stockholms Kungsträdgården. Webinaret är på engelska och översätts simultant till spanska, franska och tyska. Alla fredsaktiva är välkomna, men du behöver förhandsanmäla dig för att din emailadress skall accepteras. Vill du anmäla dig, har du svårt att komma in på din zoomlänk eller känner någon som intresserad att delta, så hör av dig till Ulf Sandmark 0736937896 eller ulf.sandmark@nysol.se
 • På lördag den 29.6 är det Palestinademonstration i Stockholm från Odenplan kl 13.
 • 50-årsjubileum för EIR News Vad kan man göra när medierna ljuger? Det är att ta del av de dagliga nyheterna från nyhetsbyrån EIR News som verkat i 50 år. Vi har gjort dagliga rapporter som inte bara innehåller osammanhängande nyheter, utan är analyser mot bakgrund av den strategiska situationen. Varje nyhet skrivs med tanke på hur läget förändrats från dagen innan, med inriktning på lösningar. Med EIR News kan du hålla dig uppdaterad för att effektivt delta i det internationella arbetet för att ÖPPNA ETT NYTT KAPITEL I VÄRLDSHISTORIEN TILLSAMMANS MED DEN GLOBALA MAJORITETEN.
 • Just nu finns erbjudande om att gratis under den närmaste månaden följa EIR:s dagliga nyhetsbrev på länken https://eir.news/month-trial
 • Det är med utgångspunkt från detta nyhetsbrev som Schillerinstitutets Harley Schlanger ger en internationell politisk lägesrapport på ca 10 minuter varje vardag på: https://laroucheorganization.com/HarleySchlangerReport
 • Det är också viktigt att du, om du inte redan har det, skaffar dig tillgång till LaRoucherörelsens veckotidskrift Executive Intelligence Review – EIR, förutom den dagliga nyhetsrapporteringen EIR News, för att delta effektivt som en samlad kraft över många kontinenter. Som medlem i Schillerinstitutet kostar den tillsammans med EIR News endast 250 kr per månad (eller 3000 kr per år). Teckna det här med betalning till Schillerinstitutet på Pg: 580049-5 eller till Swish1230462218 (där Ny Solidaritet står som mottagare).
 • Bli medlem i, eller bara stöd, SCHILLERINSTITUTETS SVENSKA VERKSAMHET FÖR FRED OCH EKONOMISK UTVECKLING! Medlemsavgift är 1.200 kr per år. För studenter, arbetslösa och pensionärer är medlemsavgiften 600 kr per år. För medlemsavgiften 3000 kr per år = 250 kr/månad ingår publikationerna EIR Online och EIR News. Betala till Schillerinstitutet på Pg: 580049-5 eller till Swish1230462218 (där Ny Solidaritet står som mottagare). För betalningar från utlandet använd IBAN SE96 9500 0099 6034 0580 0495, BIC-kod: NDEASESS.
 • EIR News kommer med cirka tio notiser dagligen med nyheter för det internationella arbetet för fred och en ny rättvis ekonomisk världsordning/Nytt finanssystem. Det är underlaget som Harley Schlanger använder för sina dagliga rapporter. De ställs samman av EIR-redaktionerna i Washington, USA, Wiesbaden, Tyskland och Paris Frankrike. Ordinarie pris för årsprenumeration är SEK 6000, som medlem kostar det bara 3000. Se här för smakprover på dessa dagliga nyheter: https://eir.news
 • Den internationella veckotidskriften med fördjupade analyser och idédebatt Executive Intelligence Review Online Årsprenumeration SEK 3600. Se innehållsförteckning på senaste numret här: https://larouchepub.com/
 • Följ på X (Twitter):
 • Ulf Sandmark @UlfSk48
  Hussein Askary @HusseinAskary,
  Helga Zepp-LaRouche @ZeppLaRouche
  Harley Schlanger @HarleySchlanger
  Schiller Instituttet @si_dk
  EIR News Service @execintelreview
  Schiller Institute @SchillerInst
  Diane Sare for U.S. Senate @DianeSare
  Ungdomsarbetet finns med på Daniel Burke — Exonerate LaRouche @Burke4Senate
 • Följ på Facebook:
  https://www.facebook.com/ulf.sandmark
  https://www.facebook.com/hussein.askary
  https://www.facebook.com/Schillerinstitutet/
  https://www.facebook.com/SchillerInstitute
  https://www.facebook.com/EIROnline
  https://www.facebook.com/WorldLandbridge
 • Följ på Telegram: https://t.me/SchillerInstitutetSE
 • Följ på Instagram: schiller_institute_sweden   och the International Schiller Institute: schiller.institute
För att upprätta kontakt, lämna epostadress eller ställa frågor: Skriv till schiller-institutet@nysol.se, Box 184 Nybohovsbacken 45, 117 64 Stockholm, 08/983010, Pg: 580049-5, Swish1230462218.

 

 

Senaste Nytt