NATO-protest: Ulf Sandmark talar på mötet i Fatbursparken i Stockholm

NATO-protest: Ulf Sandmark talar på mötet i Fatbursparken i Stockholm

 

Tal på mötet Neka Nato i Fatbursparken på Södermalm i Stockholm den 28.5. 2022 av Ulf Sandmark, Ordförande, Schillerinstitutet i Sverige.

(Se talet på video här: https://www.youtube.com/watch?v=eG_mwm5Zd0E  )

(Tryck talet som flygblad här: FlbNatoNej2 )

Mötesdeltagare

Låt oss slå fast att Nato INTE är en försvarsorganisation för att upprätthålla fred.

Nato är en organisation för världsdominans och ständiga krig!!

 

Nato är inget stöd för det svenska hemvärnet.

Nato:s reella uppgift är att med militära medel upprätthålla ett angloamerikanskt imperium på nedgång,

Och nu handlar det om krigseskalering mot Ryssland och Kina.

 

Med världshistoriens största skuldbubblor är det angloamerikanska finansimperiet i ständig jakt på betalare. De som inte frivilligt betalar och låter sig plundras, krossas med regimförändringar eller krig.

Redan när dollarn skildes från guldet år 1971 varnade den amerikanske ekonomen och statsmannen Lyndon LaRouche för att det skulle inleda en period av spekulationskriser och risk för krig. Han förutsåg konfliktorsaken till världskrigshotet vi har idag. Nu står vi där!

Den improduktiva spekulationspolitiken har gjort att Västvärlden hamnar på efterkälken mot länder som satsat på fysisk ekonomisk utveckling och välfärd. Nu används Nato för att Västvärlden med militära medel, hänsynslöst, skall fortsätta dominera hela världen. Vi befinner oss i den farligaste situationen i mänsklighetens historia på randen av kärnvapenkrig!!

Majoriteten av världens länder vill inte vara med på detta. Kontinentaleuropa tvekar om att fortsätta på denna självmordskurs. Men i Sverige håller en riksdagsmajoritet på att slutgiltigt göra Sverige till ett angloamerikanskt lydrike och dra oss in i krig med Ryssland och ekonomisk kollaps. Jag frågar: Är de svenska Natopartierna är från vettet??

De säger att de vill stöda Ukraina, men för varje dag kriget fortsätter förstörs Ukraina ännu mer. Detta helt onödiga krig kunde ha stoppats om alla Natoländer, EU och även Sverige inte hade insisterat på att Ukraina skulle få hota Ryssland med en Natoutvidgning. (De ville alla bryta mot den gällande europeiska säkerhetsordningen att man inte får öka sitt eget lands säkerhet på bekostnad av grannländers säkerhet.)

Sverige ska inte stöda Ukraina med vapenleveranser!

Sverige ska inte låta Ukraina utnyttjas som kanonmat för att USA och Storbritannien vill krossa Rysslands ekonomi!

Sverige ska hjälpa Ukraina till ett omedelbart vapenstillestånd och fredsförhandling!

(När Sovjet placerade ut kärnvapenrobotar på Kuba hävdade USA, att Sovjet hade överträtt en röd linje. USA genomförde en militär blockad mot Kuba som höll på att utlösa ett kärnvapenkrig. I december förra året begärde Ryssland säkerhetsgarantier för att Nato inte skulle överträda deras röda linjer. Det handlade om att offensiva vapen inte skulle utplaceras intill Ryssland samt att Ukraina inte skulle lämna sin neutrala ställning och gå med i Nato.)

Nu ordnar Natopartierna i Sverige och Finland en egen provokation mot Rysslands säkerhet med en helt onödig Natoutvidgning helt intill Rysslands andra största stad S:t Petersburg, helt intill de ryska ubåtsbaserna på Kolahalvön.  Det rubbar hela den globala kärnvapenbalansen.

Redan under Värdlandsavtalet har svenska flygvapnet börjat eskortera amerikanska kärnvapenbombplan av typen B-52 över Sverige. Varje B-52:a kan bära 12 kryssningsrobotar med kärnvapen, som inom minuter från Sverige kan förinta 12 ryska städer eller de ryska ubåtsbaserna på Kolahalvön. Detta är en sanslös kärnvapenprovokation som snabbt här i Norden kan utlösa en liknande kris som Kubakrisen 1962. (1)

Den svenska beslutsordningen för att driva fram en Natoansökan var kuppartad och utan möjlighet för folket att säga sitt. Kravet på en svensk folkomröstning måste drivas vidare igenom hela valrörelsen! Natomedlemskapet kan stoppas. Sverige är inte med i Nato bara för att vi lämnar in en ansökan.

Turkiet har givit oss mer tid. Turkiet skyddar faktiskt Sveriges och Finlands, och Natoländernas och världens, säkerhet mer än vår egen Regering och Riksdag. Erdogan har varit den vuxne i rummet som ordnat fredsförhandlingar mellan Ukraina och Ryssland. Just det som Sverige och Finland skulle ha gjort, i stället för att ägna diplomati åt att gå med i Nato.

Även i andra Natoländer finns motstånd mot den sanslösa kärnvapenprovokationen som ett svenskt och finskt Natomedlemskap innebär. Vi kan räddas på mållinjen av att det inte godkänns i något av de 30 Natoländerna. Men låt oss svenskar ta vårt eget öde i våra egna händer. Natoanslutningen måste avbrytas!

Kärnvapenkrigseskaleringen i vår del av världen måste avbrytas med diplomati och dialog för fred och kärlek! Vad som behövs är en stor internationell fredskonferens för att skapa en ny arkitektur för alla länders säkerhet och ekonomiska utveckling.

Ekonomin måste sättas i förgrunden (för vårt krigsmotstånd). Vi behöver rensa bort de (krigsdrivande) finansiella skuldbergen med skuldavskrivningar. Men framför allt behöver vi återinföra bankdelning enligt Glass Steagall, så spekulanternas skuldberg försvinner i deras egna konkurser. Deras skulder skall inte lastas på folken som det gjordes i finanskrisen 2008 och som det nu görs med hyperinflation och krigsrustning. Rensade från spekulation kan bankerna hjälpa företag att öka produktionen så inflationen minskas. Staten kan ge ut Riksbankslån till infrastrukturprojekt och sätta folk i arbete. Riksbankens besinningslösa pumpning av spekulation och inflation måste upphöra. Investeringar i modernaste teknik som magnettåg och fusionskraft kan öka produktiviteten igen. Det är så inflation bekämpas på rätt sätt!

Folket måste skyddas från sanktionskrigets förkrossande prishöjningar på mat, bensin, el och transporter. Marknader måste regleras så folk och företag får vad de behöver till rimliga priser.

Jag vill tacka arrangörerna av denna manifestation. Motståndet mot Nato i alla läger måste nu samlas. Vi måste använda valrörelsen för att svänga om den svenska riksdagsmajoriteten ur Natos grepp.

Om de inte backar, kommer särskilt Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Centern drabbas kraftigt av folkets missnöje över att ha blivit överkört. Till detta kommer ilskan i svenska folket över sanktionernas effekt på priser på mat, el, bränsle, transporter och leveranskedjor. Tillsammans kommer motståndet mot krigspolitiken och dyrtiden öppna för att Sverige avbryter Natoansökningen och håller fast vid alliansfriheten.

Alla behövs för att driva bort Natoanhängare i olika partier från makten!

Alla behövs för att för försvara välfärd och utvecklingsmöjligheter!

Alla behövs för att försvara den svenska alliansfriheten!

Alla behövs för att dra tillbaka den svenska Natoansökan!

Tack för ordet!

 

(Text inom parenteserna framfördes inte i det talade anförandet.)

 

(1) https://schillerinstitutet.se/sverige-bryter-mot-osse-avtalet-just-nar-ryssland-fragat-om-det/ och   https://schillerinstitutet.se/varfor-fragar-ryssland-sverige-om-osse-avtalen/

 

Ulf Sandmark talade på mötet på Medborgarplatsen arrangerat av Kampanjen Nej till Nato den 14.5: Se och läs talet här: “Är Natopartierna från vettet?” https://schillerinstitutet.se/ar-natopartierna-fran-vettet/

SwebbTV har publicerat en intervju med Ulf Sandmark: “Med krigets hjälp utarmas hela Europa ekonomiskt” – Swebbtv Utrikesanalys Total tid 1:01:58  https://swebbtv.se/w/wTfgZFwygCuPa5x7g22trb   Den har setts av mer än 12K tittare och fått 152 kommentarer.

Senaste numret av EIR tar upp det kvalificerade motståndet mot Nato i Europa och utanför: Se: https://larouchepub.com/eiw/public/2022/eirv49n20-20220520/index.html

Schillerinstitutet har arrangerat två internationella seminarier mot Nato:s krigspolitik den senaste veckan:

1) Ett seminarium arrangerat av Schillerinstituten i Danmark och Sverige onsdag den 25.5:
“Vi behöver en ny arkitektur för säkerhet och ekonomisk utveckling för alla nationer, inte en allt skarpare uppdelning i geopolitiska block”
Schillerinstitutet säger: NEJ till att avskaffa Danmarks undantag angående medverkan i EU:s försvarssamarbete (folkomröstning 1 juni)! NEJ till svensk anslutning till Nato!
Talare:
Helga Zepp-LaRouche, grundare Schillerinstitutet
Jan Öberg, freds- och framtidsforskare, Lund
Jens Jørgen Nielsen, lektor, fd. Moskvakorrespondent för Tidningen Politiken
Li Xing, professor i utveckling och internationella relationer vid Aalborg Universitet
Ulf Sandmark, Schillerinstitutet i Sverige
Tom Gillesberg, Schillerinstitutet i Danmark
Introduktion och Helga Zepp-LaRouches tal till Schiller Institutets online-seminar från Danmark och Sverige den 25. maj 2022: https://schillerinstitut.dk/si/2022/05/helga-zepp-larouches-tale-til-schiller-instituttets-online-seminar-i-danmark-og-sverige/
English transcript: Introduction and Helga Zepp-LaRouche’s keynote speech at the Schiller Institute’s Danish-Swedish seminar We Need a New Security And Development Architecture for All Nations     https://schillerinstitut.dk/si/2022/05/in-english-introduction-and-helga-zepp-larouches-keynote-speech-at-the-schiller-institutes-danish-swedish-seminar-we-need-a-new-security-and-development-architecture-for-all-nations-not-a-streng/
Jens Jørgen Nielsen: Baggrunden for krigen mellem Ukraine-NATO og Rusland. Background of the war between Ukraine-NATO and Russia. Speech at the Schiller Institute’s seminar May 25, 2022.    https://schillerinstitut.dk/si/2022/05/jens-joergen-nielsen-background-of-the-war-between-ukraine-nato-and-russia-speech-at-the-schiller-institutes-seminar-may-25-2022-baggrunden-for-krigen-mellem-ukraine-nato-og-rusland/
Hvorfor Sverige og Finland ikke bør tilslutte sig NATO. Why Sweden and Finland Should Not Join NATO: Speech by Ulf Sandmark, chairman, Schiller Institute in Sweden, May 25, 2022   https://schillerinstitut.dk/si/2022/05/why-sweden-and-finland-should-not-join-nato-speech-by-ulf-sandmark-chairman-schiller-institute-in-sweden-may-25-2022/

https://schillerinstitutet.se/inbjudan-webinar-schillerinstitutet-i-danmark-och-sverige/

2) Ett seminarium arrangerat av internationella Schillerinstitutet torsdag 26.5.

“Amerikanska och europeiska militära och och säkerhetspolitiska experter varnar: Politikernas galenskap riskerar kärnvapenkrig”
Talare:
Överste (pens) Richard Black, fd chef i Pentagon för arméns rättsfrågor och fd. delstatssenator i Virginia
General (pens.) Leonardo Tricarico, fd stabschef för Italiens flygvapen
Ray McGovern, analytiker, CIA (pens.), grundningsmedlem i visselblåsarorganisationen Underrättelsetjänstemän för förnuft (VIPS)
Eric Denécé, chef för franska Centrum för underrättelsestudier (CF2R)
Helga Zepp-LaRouche, grundare Schillerinstitutet

Se seminariet på dessa länkar:

Här är hela seminariet:  https://schillerinstitute.com/blog/2022/05/27/schiller-institute-may-26-dialogue-with-experts-insanity-of-politicians-threatens-nuclear-war/

Col. Richard Black (ret.), former head of the U.S. Army’s Criminal Law Division at the Pentagon and former Virginia State Senator, addresses the May 26 Schiller Institute seminar. https://schillerinstitute.com/blog/2022/05/27/video-the-illusion-of-russian-and-chinese-aggression-around-the-world/

Ray McGovern has posted his speech and the full conference on his website and social media: https://raymcgovern.com/2022/05/27/why-is-win-win-a-no-no/

 

Läs det internationella uppropet att sammankalla en internationell fredskonferens för att upprätta en ny arkitektur för alla nationers säkerhet och utveckling. Här kan du läsa detta upprop på svenska och finna länkar till ytterligare tio språk: https://schillerinstitutet.se/upprop-for-internationell-fredskonferens-for-att-uppratta-en-ny-arkitektur-for-alla-nationers-sakerhet-och-utveckling/
Skriv på detta internationella upprop här: https://schillerinstitute.nationbuilder.com/convoke_an_international_conference_to_establish_a_new_security_and_development_architecture_for_all_nations

Läs även LaRoucheplanen för en ny arkitektur för utveckling, ett förslag till ekonomisk vitbok för hur man praktiskt skall genomföra en ny rättvis ekonomisk världsordning, så att svälten för en miljard människor stoppas och Ukraina återuppbyggsk:   https://schillerinstitute.com/blog/2022/03/29/the-larouche-plan-for-a-new-international-economic-architecture/

Läs om tre stora förebilder för den föreslagna internationella fredskonferensen:  Westfaliska freden, De fem principerna och Bandungkonferensen: https://schillerinstitutet.se/bandung-fem-principer-westfaliska-freden-forebilder-for-ny-global-fredsarkitektur/

 

Följ dagliga politiska rapporter med Schillerinstitutets vice ordförande Harley Schlanger ca 10 minuter på engelska varje vardag: https://laroucheorganization.com/HarleySchlangerReport

Följ dagliga internationella politiska nyheter med EIR Daily Alert. Läs tre strategiska nyheter varje dag gratis på hemsidan för EIR längst upp till höger: https://larouchepub.com/

Läs tio strategiska nyheter varje tal med EIR Daily Alert. Tag provprenumeration en månad för 501 kr. Betala till Schillerinstitutet i Sverige, Pg: 580049-5 och meddela epostadress och telefon. Eller Swisha till 1230462218

Abonnera på veckotidskriften online Executive Intelligence Review från Washington DC. Varje vecka ger dig en fördjupning av det strategiska läget, den pågående finanskrisen, det nya paradigmet av fysisk ekonomisk utveckling. Se hemsida: larouchepub.com Provprenumeration två månader 601 kr (8 nummer). Betala till Schillerinstitutet i Sverige, Pg: 580049-5 och meddela epostadress och telefon. Eller Swisha till 1230462218

 

Bli medlem eller stöd Schillerinstitutet i Sverige (medlemskap för år 2022: 600 kr) Betala till Schillerinstitutet i Sverige, Pg: 580049-5 och meddela epostadress och telefon. Eller Swisha till 1230462218

 

Svensk hemsida: schillerinstitutet.se

Dansk hemsida: schillerinstituttet.dk

Engelska: schillerinstitute.com

 

Schillerinstitutet i Sverige,

Swish 1230462218, schillerinstitutet.se, schiller-institutet@nysol.se, 08/983010, Box 6057, 129 06 Hägersten, Pg: 580049-5, EIR: larouchepub.com

Senaste Nytt