Tal till Palestinademonstrationen i Stockholm den 6.4 2024 av Ulf Sandmark

Tal till Palestinademonstrationen i Stockholm den 6.4 2024 av Ulf Sandmark

Palestinafrågan visar att Sverige måste hävda sin självständighet! Vi i Sverige får inte vara så förslavade under USA och EU att vi drar skam över oss själva genom att medverka till Israels folkmord mot palestinierna. Sverige måste hävda FN:s folkrätt emot USA:s godtyckliga så kallade regelbaserade ordning. Sverige måste sluta medverka till Israels brott mot mänskligheten med vapenleveranser och med militärt stöd till Israels krig i Röda havet mot Jemen. Sverige behöver i stället börja verka för fred i Sydvästasien genom LaRouches OASPLAN, den enda existerande konkreta lösningen på den långvariga konflikten genom fred baserad på ekonomisk utveckling.

 

Tal vid Palestinademonstrationen i Stockholm den 6.4 2024 av Ulf Sandmark, Ordförande i Schillerinstitutet i Sverige

Tryck som flygblad FblGazaFolkrättOasplan

Kära tappra Palestinavänner!

Som ni vet pågår det ett folkmord mot Palestina. Förra söndagen hoppades jag att få höra om det från Ove Bring, Sveriges ledande folkrättsexpert som i åratal uttalat sig från UD, även om han numera är på Försvarshögskolan. Han uttalade sig på Sveriges radios stora nyhetsprogram ”Godmorgon världen”. Ove Bring ville inte säga att det pågår folkmord, men han sa faktiskt att Israel begår krigsbrott med sitt våld som inte är proportionellt. ”Man ska kunna attackera militära mål men inte så att det är oproportionerligt många civila skador och dödsfall, och de är den proportionalitetsprincipen som Israel ständigt bryter mot, och det är ett brott mot krigets lagar och det har blivit så omfattande så att det enligt min mening blivit ett brott mot mänskligheten”, sa Bring.

HÄR BÖRJAR VIDEON MED TALET.    Detta måste påverka regeringen! Sverige får inte exportera vapen till länder i krig och i synnerhet inte till länder som begår krigsbrott mot mänskligheten!

Kristersson och Billström gömmer sig bakom EU. Men det är Sverige som skrivit på konventionen mot folkmord och har stiftat lagarna mot vapenexport.

Internationella domstolen i Haag har beslutat pröva Israel för folkmordsbrott och ålagt Israel att skydda befolkningen i Gaza. Det är BINDANDE.

FN:s säkerhetsråd har beslutat om vapenvila i Gaza. Det är BINDANDE.

Men svenska regeringen gömmer sig bakom USA, som säger att det inte är bindande.

Helga Zepp-LaRouche har pekat på de dubbla farorna med att världen dels går mot ett kärnvapenkrig, samtidigt som det pågår en avsiktlig förstörelse av den existerande internationella rätten, som är en av de sista kvarvarande skyddsbarriärerna mot ett sådant krig.

Zepp-LaRouche förklarade: “FN:s säkerhetsråd är faktiskt den högsta institutionen för internationell rätt…. Om det ignoreras som ‘icke-bindande’, då har vi verkligen problem – för det betyder att det inte finns någon internationell institution som kan åberopas, och vi går in i ett fullständigt tillstånd av djungelns lag.”

Det finns ingen som vet vilka regler som gäller i den regelbaserade ordningen som Billström och Kristersson hänvisar till. Det är en ordning där USA bestämmer helt och hållet och det beror på USA:s imperiepolitik.

Igår deltog jag i Internationella fredskoalitionens Zoomsamtal där professor Francis Boyle slog fast att den internationella rätten tillåter att Israel avstängs från FN:s Generalförsamling som man gjorde mot Sydafrika under apartheid.

Han sa att den internationella rätten tillåter att en särskild brottsmålsdomstol upprättas mot Israel, precis som man gjorde mot Jugoslavien efter Srbrenicamassakern.

Han sa att FN:s Generalförsamling kan införa sanktioner mot Israel, precis som man gjorde mot Nordkorea.

Han sa att FN:s Generalförsamling kan rekommendera medlemsländerna att bryta sina relationer med Israel.

Han sa att FN:s Generalförsamling kan inbjuda Palestina som medlem i FN.

Nu tror ni att USA kan stoppa det med sitt veto, men professor Boyle berättade att USA drev igenom en regel på 1950-talet för att RUNDA säkerhetsrådet för att komma åt Nordkorea, när Sovjet ville stoppa det med sitt veto. Regeln kallas ”Uniting for Peace” Samverkan för fred [Resolutionen, A/RES/377A (1950)] där Generalförsamlingen får ta bindande beslut precis som Säkerhetsrådet. Sverige måste återgå till den internationella rätten och stöda dessa åtgärder mot Israel.

Men Sverige borde också förespråka fred. Schillerinstitutet förespråkar LaRouches OASPLAN för fred genom utveckling av hela regionen. Enbart med hopp om vatten, el och mat för alla och en framtid i välstånd, kan en varaktig fred skapas.

OASPLANEN innebär att båda har möjlighet till en fred som är en ”win-win”. Båda sidor har då långsiktiga intressen att försvara freden.

 

Tack för ordet!

 

Se en 15 minuters video på olika språk om OASPLANEN: https://schillerinstitute.nationbuilder.com/support_the_larouche_oasis_plan_for_peace_and_development_in_southwest_asia

 

Nästa lördag den 13 april kl 17-22:30 svensk tid håller Schillerinstitutet en stor internationell konferens online om Oasplanen för fred i Mellanöstern. Läs mer om talarna och se den här:

https://schillerinstitute.nationbuilder.com/oasis_conference_20240413

 

Läs mer på svenska om OASPLANEN: https://schillerinstitutet.se/ett-fritt-palestina-med-larouches-oasplan/

 

Här finns uttalandet av professor Francis Boyle i utskrift på engelska: https://schillerinstitute.com/blog/2024/04/05/44th-international-peace-coalition-meeting-create-a-vision-of-how-you-want-the-world-to-be/

 

Här finns professor Ove Brings uttalande om Israels brott mot mänskligheten på Godmorgon världen 31.3 2024: https://sverigesradio.se/avsnitt/folkmord-skolplikt-ungern-och-paskfirande#150

 

En fredsmobiliseringen fortsätter varje fredag med ett nytt webinar på Zoom med Internationella fredskoalitionen IPC med många ledande fredsaktivister från fem kontinenter. Det är den unika internationella fredskoalitionen (INTERNATIONAL PEACE COALITION – IPC) som sen maj 2023 träffas på Zoom varje fredag kl 17:00 svensk tid på initiativ av latinamerikanska fredsrörelser i samarbete med Schillerinstitutet. IPC har arrangerat manifestationerna Humanity for Peace utanför FN i New York och i bl.a. Stockholms Kungsträdgården.  Webinaret är på engelska och översätts simultant till spanska, franska och tyska. Alla fredsaktiva är välkomna, men du behöver förhandsanmäla dig till Ulf Sandmark 0736937896 eller ulf.sandmark@nysol.se

Senaste Nytt