Börja grundkursen i Fysisk ekonomi: Så du vill lära dig allt om ekonomi?

Börja grundkursen i Fysisk ekonomi: Så du vill lära dig allt om ekonomi?

Hela världen behöver nu akut fred i Mellanöstern, i Ukraina och i Afrika för att lösa flyktingkrisen. Dessa kriser har redan fått hela världen att hålla andan när de varit på väg att spåra ur till krig mellan stormakterna med uppenbar risk för kärnvapenkrig. Alla vänner av fred frågar sig hur mänskligheten skall komma ur det till synes fastlåsta mönstret av ständig eskalering som bara kan leda till total katastrof.

 

Indira Gandhi sa: Namnet för fred är ekonomisk utveckling.

 

Fred är nämligen inget passivt utan en ständigt berikande utveckling i en social process där människor, grupper och nationer möter varandra med empati och vad som är bra för helheten. Den stora Westfaliska freden 1648  slöts med stor tankemöda, under ett krig som bara kunde leda till allas deltagares undergång om det fortsatte. Fredslösningen byggde på principen om “den andres väl” dvs en lösning där fienderna lyfte sig till att se situationen från en högre nivå  där man kunde se varandras problem och ta fram lösningar där alla skulle få det bättre, det som idag kallas “win-win”.

Schillerinstitutet står mitt i en kampanj för fred i Mellanöstern med LaRouches OASPLAN, som är den enda existerande konkreta fredsplanen.  OASPLANENS breda utvecklingssatsning på att framför allt öka vattentillgångarna för hela regionen ska göra det möjligt för båda parter att se möjligheterna att komma till en bra framtid för både Israel och Palestina. Just en sådan inriktning att lösa konkreta problem till ömsesidig nytta för alla parter skapar en enorm drivkraft för att snabbt nå fram till ett fredsavtal och långsiktigt hålla fast vid den.

Samma politik för fred genom ekonomisk utveckling behövs akut också i Ukraina och hela Norden för lyfta tankemönstret till att söka fred i stället för den nuvarande krigspsykosen med jakt på kortsiktiga krigsvinster mot Ryssland. Vi behöver ta fram och förstå de enorma utvecklingsmöjligheterna till ett möjligt fredligt samarbete mellan grannländerna i vår del av världen om vi deltar i Nya sidenvägsprojektet som är världshistoriens största fredsprojekt. Schillerinstitutet i Sverige har arbetat på en plan för hur Sverige kan utvecklas tillsammans med hela Norden genom att bygga länkarna till den Nya Sidenvägen både söderut och österut ända till Kina.

 

Med utgångspunkt från dessa två fredsplaner kommer vi i denna kurs att diskutera och lära hur fred kan byggas konkret fysiskt ekonomiskt för allas utveckling. På så sätt kommer vi att redan från början förankra vad kunskapen om Fysisk ekonomi syftar till:  Att bygga landet och världen för allas utveckling!

Kursen mjukstartade med en introduktion torsdag den 2 maj kl 19.00 – 20.50 om varför vi nu behöver studera ekonomi  Se introduktionen på video här https://youtu.be/El_ambPN3uc

Läs introduktionen som utskrift här: https://schillerinstitutet.se/introduktion-till-grundkursen-i-fysisk-ekonomi-sa-du-vill-lara-dig-all-om-ekonomi/

Kursen startar på riktigt den 9 maj kl 19.00 – 20.50 med Lektion 1.

Kursen kommer att hållas med lärarledda lektioner på torsdagskvällar kl 19.00-20.50 på kontoret och på Zoomlänken https://us02web.zoom.us/j/88319414523

Mötes-ID: 883 1941 4523
Lösenkod: 898811

 

 

Mycket kan också inhämtas genom självinlärning med ledning av den tidigare kursen som finns dokumenterad i videor och länkat kursmaterial.  På de nya lektionerna kommer samma frågeställningar tas upp som i den tidigare kursen. Det kommer därför att vara möjligt att under kursen både följa lektionerna och gå tillbaka till den tidigare kursen för att repetera innehållet och förbereda sig. Kursplanen och annan information presenteras längst ned. i detta inlägg.

 

Det är bra om du både i förväg och i efterhand börjar studera dessa två förslag till fred genom utveckling:

1. Lär dig om LaRouches OASPLAN här:

Innan kursen börjar är det bra om du ser en 15 minuters video om OASPLANEN som det enda konkreta fredsförslaget till fred mellan Palestina och Israel. Välj mellan olika språk: https://schillerinstitute.nationbuilder.com/support_the_larouche_oasis_plan_for_peace_and_development_in_southwest_asia
Videon om LaRouches OASPLAN finns på tyska, franska, spanska, kinesiska och även med textremsa på ARABISKA: https://www.youtube.com/watch?v=551_XoiKUHA  Texten till videon finns utskriven på danska på: https://schillerinstitut.dk/si/2024/02/oase-planen-noeglen-til-fred-i-sydvestasien-ny-tlo-video-oase-planen-larouches-loesning-for-mellemoesten/

2. Se Schillerinstitutets plan för fred och utveckling i Norden, Ryssland och Ukraina

Schillerinstitutet i Sverige har samarbetat med BRIX för en plan om hur Sverige kan utvecklas tillsammans med hela Norden genom att bygga länkarna till den Nya Sidenvägen både söderut och österut i hela världen. Läs om den här: https://www.brixsweden.org/ett-nordiskt-new-deal-for-jobb-och-framtid/?lang=sv       Se en podcast där Ulf Sandmark berättar om  Sverige, Norden och den Nya Sidenvägen:   https://www.brixsweden.org/podcast-sverige-norden-och-den-nya-sidenvagen/?lang=sv
Lyssna på Kjell Lundqvists tal på Schillerinstitutets jubileumskonferens 40 år i Stockholm den 4.2 2024. Den fysiska ekonomins utveckling, t.ex. förändringen av Sveriges energikonsumtion under 1900-talet visar tydligt att det har hänt saker som måste förklaras för att förstå svensk politik och vilken potential som finns. I detta tal lägger han grunden för en ny svensk politik för återuppbyggnad av landet: Hur Sverige byggdes och kan återuppbyggas: https://www.youtube.com/watch?v=hX5ufVHvub4

 

Kursen kommer att pågå i maj och juni 2024 under 6 torsdagskvällar kl 19:00 på Schillerinstitutets kontor och på Zoom.

Kursen börjar den 2 maj 2024 och fortsätter följande torsdagar

9/5, 16./5, 23/5, 30/5, 6/6,13/6 (ändringar i planen kan ske i överenskommelse med kursdeltagarna)

Kursen kostar 500 kr men du kan betala efter introduktionen den 2.5 eller lektion 1 den 9.5.

Ulf Sandmark – Sweden bjuder in dig till ett schemalagt möte på Zoom för kursen i Fysisk ekonomi på Zoom möte https://us02web.zoom.us/j/88319414523

Mötes-ID: 883 1941 4523
Lösenkod: 898811

Ämne: FysiskekonomiKurs
Tid: 2 maj 2024 06:30 em Stockholm
Varje vecka på Tor, 7 förekomst(er)
2 maj 2024 06:30 em
9 maj 2024 06:30 em
16 maj 2024 06:30 em
23 maj 2024 06:30 em
30 maj 2024 06:30 em
6 juni 2024 06:30 em
13 juni 2024 06:30 em
Please download and import the following iCalendar (.ics) files to your calendar system.
Veckovis: https://us02web.zoom.us/meeting/tZwuduCsrz8vGNdGfQSAiD9vV_bsR2V379e7/ics?icsToken=98tyKuGgrTojHtWRtRuERpw-A4j4XejzmClYjY1ZuxnUMAFaRlrgAN1AIYAtJouH

 

 

Kursen mjukstartar onsdag den 2.5 2024 kl 19:00 – 20:50 Introduktion om att bygga landet och världen med exemplen från LaRouches OASPLAN och Schillerinstitutets plan för fred och utveckling i Norden och Ukraina

Kursen introduceras på svenska av Ulf Sandmark för alla intresserade.

Kursplan

Torsdag den 9.5 2024 kl 19:00 – 20:50 Lektion 1 Kursen inleds på svenska av Ulf Sandmark för alla intresserade med diskussion om några frågeställningar  och  Lyndon LaRouches första videopresentation.

Torsdag den 16.5 2024 kl 19:00 – 20:50 Lektion 2 Kursen fortsätter med att Ulf Sandmark leder diskussion om  frågeställningar och Lyndon LaRouches andra videopresentation.

Torsdag den 23.5 2024 kl 19:00 – 20:50 Lektion 3 Kursen fortsätter med att Ulf Sandmark leder diskussion om  frågeställningar och Lyndon LaRouches tredje videopresentation.

Torsdag den 30.5 2024 kl 19:00 – 20:50 Lektion 4. Kursen fortsätter med att Ulf Sandmark leder diskussion om  frågeställningar och Lyndon LaRouches fjärde videopresentation.

Torsdag den 6.6 2024 kl 19:00 – 20:50 Lektion 5 Kursen fortsätter med att Ulf Sandmark leder diskussion om  frågeställningar och Lyndon LaRouches femte videopresentation.

Torsdag den 13.6 2024 kl 19:00 – 20:50 avslutande diskussion om Lektion 5 och hela kursen.

För fullgjord kurs för aktiva deltagare utfärdas intyg. Lärare är Ulf Sandmark.

Anmälan till svenska kursen i Fysisk ekonomi görs till schiller-institutet@nysol.se eller till Ulf Sandmark 0736937896. Du kan delta om du betalar årets medlemsavgift till Schillerinstitutet i Sverige eller betalar en separat kursavgift på 500 kr. Betala till Schillerinstitutet på Bg: 580049-5 eller till Swish1230462218 där Ny Solidaritet står som mottagare. Skriv till mottagaren: Kursanmälan! Medlemsavgift i SCHILLERINSTITUTETS SVENSKA VERKSAMHET FÖR FRED OCH EKONOMISK UTVECKLING är 1.200 kr per år. För studenter, arbetslösa och pensionärer är medlemsavgiften 600 kr per år. För betalningar från utlandet använd IBAN SE96 9500 0099 6034 0580 0495, BIC-kod: NDEASESS

Kursen bygger på de fem videor om Fysisk ekonomi som LaRouche gjorde i fem TV-annonser som en del av sin presidentvalskampanj 1984. Alla fem videorna videon är på 20 minuter efter varandra på samma fil.

Alla hans TV-videor är på engelska men finns i utskrift i svensk översättning. Första videons översättning till här:   Allt om ekonomi video 1 SvSid1

Översättningarna av de andra TV-videorna av LaRouche finns tillgängliga tillsammans med lektionerna i 2023 års kurs.

Läs gärna och se 2023 års Kickoff och gärna också   Lektion 1 som finns här med sin powerpoint . Alla förra årets kurspresentationer kommer att finnas på fliken ekonomi: https://schillerinstitutet.se/category/ekonomi/

 

Vill du se LaRouches egna videor från 1984, så se dem på sidan för en liknande Grundkurs i Fysisk ekonomi på engelska som hölls i New York i oktober-december 2022. Den direkta länken till dem alla fem som är i en enda fil är på: https:/youtu.be/6S-E8etv5-I. Ett bra sätt att komplettera den svenska kursen är att parallellt studera den engelska kursen. Den består av en kickoff och fem kursavsnitt med Lyndon LaRouches videopresentationer, genomgångar och powerpoint: https://laroucheorganization.com/larouche-economics-class-series-2022

 

 

Det bästa stödet för kursen är att läsa Lyndon LaRouches lärobok på engelska “So You Wish to Learn All About Economics?” (204 sidor). Den finns att beställa för $9,99 + porto på LaRouchePublications här: https://store.larouchepub.com/product-p/eirbk-1984-3-0-0.htm  eller på Amazon. Den finns också på tyska, franska, italienska, spanska och eventuellt ytterligare språk.

 

I digitalt format finns hela den engelska kursboken” “So You Wish to Learn All About Economics?” gratis tillgänglig under första bilden på sidan: https://laroucheorganization.com/larouche-economics-class-series-2022

Kursboken finns också tillgänglig gratis på ARABISKA på denna länk: https://t.me/larouchearabic/5

Larouche-book.pdf

 

 

LaRouches OASPLAN för fred genom utveckling mellan Israel och Palestina har presenterats på många konferenser och i många intervjuer. På nedanstående länkar finns några som du kan självstudera allteftersom du har tid:

Helga Zepp-LaRouche intervjuades om OASPLANEN på den mycket kända amerikanska bloggaren Kim Iversens show! https://youtu.be/SvRLiwLhiik?si=C9eVnro7paKmITWz      .https://rumble.com/v4mwsr0-the-plan-to-change-the-world-for-the-better-a-conversation-with-helga-zepp-.html
En internationell konferens om LaRouches OASPLAN för fred i Mellanöstern hölls lördagen den 13.4 2024.  På konferensen medverkade ledande palestinier och diplomater tillsammans med experter på utveckling av vattentillgångar och infrastruktur. Se ett referat på engelska och en timmes videosammandrag av konferensen här: https://schillerinstitute.com/blog/2024/04/17/schiller-institute-oasis-plan-april-13-conference-presents-strategic-economic-vision-for-peace-in-southwest-asia-and-beyond/   Hela konferensen 5 timmar 33 minuter ses på https://schillerinstitute.nationbuilder.com/oasis_conference_20240413
Palestinas ambassadör i Köpenhamn stöder LaRouches OASPLAN för fred i Mellanöstern. Lyssna och läs uttalandet från H.E. Ambassador Prof. Dr. Manuel Hassassians om hur han helhjärtat stöder LaRouches OASPLAN: https://schillerinstitute.com/blog/2024/03/14/interview-with-palestinian-authority-ambassador-to-denmark-h-e-ambassador-prof-dr-manuel-hassassian-who-supports-the-oasis-plan/
Ledande palestinsk läkare och fredsaktivist intervjuas av Schillerinstitutet: ”Jag skall inte hata” Dr.Izzeldin Abuelaish, är den palestinske författaren från Gaza som skrivit boken: “Jag skall inte hata”. Han har nominerats till Nobels fredspris fem gånger och ställde upp på denna rörande intervju. https://schillerinstitute.com/blog/2024/03/26/leading-palestinian-doctor-and-peace-activist-gives-interview-to-schiller-institute-i-shall-not-hate/

 

 

Läs om de stora vattenprojekten i Osloavtalets ekonomiska annex på sid 15-16 i fredsavtalstexten: https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/IL%20PS_930913_DeclarationPrinciplesnterimSelf-Government(Oslo%20Accords).pdf

 

 

Se också  Hussein Askary berätta om Sydvästasiens enorma potential till fredlig utveckling. Se video med tal på Schillerinstitutets svenska jubileumskonferens: ”Världen har förändrats: Ska Väst samarbeta med globala Syd?” https://youtu.be/2BRD4XlQYR8

 

LaRouches OASPLAN för lösning av krisen i Mellanöstern lades fram 1975. Här berättar han själv om sin plan vid ett besök i Moskva 1994: The Oasis Plan: Development Is the Key to Peace in the Middle East  https://larouchepub.com/lar/2023/5041-the_oasis_plan_development_is-lar.html

 

En alldeles ny introduktion till LaRouches OASPLAN där Jason Ross från Schillerinstitutet förklarar den i diskussion med Syriana Analysis!
Det är grundläggande och mycket bra om den enda konkreta fredsplanen för fred mellan Israel och Palestina genom hela regionens utveckling! Se den på: https://www.youtube.com/live/_IRhY2_CahQ?si=oefMx1Odv2z9pqUB

 

Läs och skriv på det till svenska översatta ”Upprop till Globala Nord av Helga Zepp-LaRouche; Vi måste stödja byggandet av en ny rättvis ekonomisk världsordning!  https://schillerinstitutet.se/vi-maste-stodja-byggandet-av-en-ny-rattvis-ekonomisk-varldsordning/  Stöd detta upprop för samarbete med ditt namn. Det är översatt till många språk och underskrivs bäst på engelska här där du kan se många ledande personer på olika kontinenter som redan skrivit på uppropet: https://schillerinstitute.nationbuilder.com/appeal_to_the_citizens_of_the_global_north_we_must_support_the_construction_of_a_new_just_world_economic_order

 

Senaste Nytt