700 år efter Dante Alighieri: Gudomliga Komedins betydelse för Italiens frigörelse från oligarkin

700 år efter Dante Alighieri: Gudomliga Komedins betydelse för Italiens frigörelse från oligarkin

Schillerinstitutet uppmärksammade att det är 700 år sedan som den store italienske diktaren Dante Alighieri avled den 13 eller 14 september 1321. Talare var Liliana Gorini ordförande för Schillerinstitutet i Italien. Hon berättade på engelska om Dante och läste på italienska ur första sången av hans berömda dikt “Den gudomliga komedin”. Det italienska språket skapades av Dante med denna dikt. Innan upprätthöll oligarkin i Italien sin diktatur genom att tala på latin vilket vanligt folk inte förstod. Med sin dikt gav Dante det italienska folket möjlighet att kommunicera med varandra med ett vackert, variationsrikt  och begreppsmässigt formfulländat språk som ersättning för de många ömsesidigt obegripliga lokala dialekterna. Översättningen av samma sång till svenska av Edvard Lidforss läses av Elias Dottemar.

 

The Schiller Institute in Sweden celebrated Dante Alighieri on the occation of the anniversary of his death 700 years ago September 13 or 14, 1321. Liliana Gorini president of the Schiller Institute in Italy made a presentation especially focusing on his role as the creator of the Italian language with his great poem “The Divine Comedy” in his struggle for a republican rule against the oligarchy who communicated in Latin above the heads of their subjects. She then read in Italian the first canto. After her Elias Dottemar read the same canto in the Swedish translation by Edvard Lidforss. Moderator Stephen Brawer related his personal encounter with the writings of Dante.

För den som vill lära sig mer om Dante har nu Schillerinstitutet i USA hållit sin andra föreläsning om Dante där man börjar gå igenom texten till Den Gudomliga Komedin. Se den gärna för bakgrund om Dante: https://laroucheorganization.nationbuilder.com/dante_part_ii_the_power_of_language

Den första mer allmänna delen om Dantes liv och humanistiska gärning finns på: https://laroucheorganization.nationbuilder.com/20210818_midwest_mtg

Senaste Nytt