Globalisterna kan besegras! Fattigdomen kan övervinnas! Det finns lösningar!

Globalisterna kan besegras! Fattigdomen kan övervinnas! Det finns lösningar!

Stöd bygget av en ny, rättvis ekonomisk världsordning!

Tryck som flygblad: WEFbesegras

Den självutnämnda lilla elit som möts i World Economic Forum och en rad andra exkluderande globalistklubbar kan besegras! Det har hänt förr när folk organiserade som nationer med regeringar, lagar, myndigheter och polis uppbådade makten att ta oligarker i nackskinnet. Det var genom städernas folkmiliser som ständigt krigande adelsgäng och krigsherrar under medeltiden kunde betvingas i de italienska stadsstaterna som var förstadiet till nationalstaterna.

 

Prinsen: Grev Capulet! Grev Montague! Nu skåden det straff som himlen lagt på edert hat!

Shakespeares Romeo och Julia sista scenen

 

Dagens finansoligarker, monopolföretag och bedövande mediakontroll utmanas nu när de stora nationerna Ryssland, Kina och Indien samverkar för att upprätta en ny, rättvis världsordning. BRICS-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika) representerar idag den globala majoriteten och är världens största ekonomiska grupp. USA är inte med i BRICS men grundades ju i strid med den brittiska imperialismen, och kan vinnas över så globalisterna får alla ekonomiska stormakterna mot sig. Men även innan USA vunnits över håller BRICS på att avskaffa globalisternas 500-åriga kolonialsystem och utmanar det av angloamerikanska storbanker kontrollerade dollarsystemet. BRICS bryter deras kreditblockader med egna finansinstitutioner, som IDB, styr krediter till icke-spekulativ real utveckling och har börjat använda sina egna valutor för handel med fysiska varor och reala fysiska investeringar. Med BRICS beslutade utvidgning med sex nya medlemsländer innefattar detta valutahandeln för stora delar av världens existerande produktion av olja, gas och andra råvaror. Men mycket mer ligger i korten eftersom detta är en gigantisk befrielse av miljarder människors potential till produktion och kreativitet och därmed välstånd. Afrika med 1,4 miljarder människor år 2050 har nu en ljus framtidsvison.

 

Lyndon LaRouches lösning

 

BRICS ekonomiska politik har stora likheter med Lyndon LaRouches lösning på ekonomisk kris och underutveckling, hans ”Fyra lagar”:

  1. Bankdelning
  2. Kreditsystem
  3. Stora infrastrukturprojekt
  4. Massiv satsning på produktivitetsmotorerna rymdteknik och fusionskraft

Se: https://schillerinstitutet.se/bankdelning-enligt-glass-steagall/    

 

Globala Nord, dvs de som felaktigt kallas ”de rika länderna”, behöver gå i allians med Globala majoriteten. Detta är vägen tillbaka från globalisternas dystopier till framtidshopp och ekonomiskt uppsving. Detta är grunden för en ny arkitektur av samverkan mellan alla världens länder för fred genom utveckling, vilket är Schillerinstitutets inriktning. Krigsalliansen Nato är till för att med militära medel upprätthålla en angloamerikansk hegemoni som är dömd att gå under.

 

Medlemsansökan till Nato måste dras tillbaka!

 

Stackars Ukraina utnyttjas för ett proxy-krig mot Ryssland och Taiwan står på tur att utnyttjas för krig mot Kina. Detta måste hejdas innan kärnvapnen börjar användas. Sveriges roll måste vara att minska spänningarna, inte öka dem. Det är dags att tala om fred med Ryssland. För att det skall bli en framkomlig väg måste även legitima ryska intressen respekteras.

 

Det är dags att stöda de många fredsförslag som lagts fram av ledande tyska debattörer, av påven, länder i Globala Syd och av Schillerinstitutet. Läs och skriv på här:  https://schillerinstitutet.se/vi-maste-stodja-byggandet-av-en-ny-rattvis-ekonomisk-varldsordning/

 

Senaste Nytt