Helga Zepp-LaRouche: Om mänsklighetens största kris i historien.

Helga Zepp-LaRouche: Häv sanktionerna mot Ryssland omedelbart!

Bara en dåre ser det inte: Sanktionerna mot Ryssland skadar Ryssland bara på marginalen, samtidigt som de hotar att permanent slå sönder hela industrigrenar och jordbruket i hela Europa! Jordbrukare i många länder protesterar på gatorna med sina traktorer, och de får stöd av taxi- och lastbilschaufförer, eftersom de vet att vi mycket snart inte heller i Europa kommer att ha tillräckligt med mat. Våra besparingar äts upp av inflationen, som sanktionerna har förvärrat. Hela samhället hotar bryta samman! Och i utvecklingsländerna innebär sanktionerna svält för hundratals miljoner människor!

 

Och vad tjänar detta till? Serbiens president Vucic har rätt: Ukrainakonflikten är inte ett lokalt eller regionalt krig, utan ett världskrig som hela västvärlden bedriver mot Ryssland via Ukraina med målet att “ruinera Ryssland”, som Tysklands gröna utrikesminister Baerbock har sagt. Ukraina är bara ett verktyg för att krossa Ryssland av geopolitiska skäl, något som nyligen öppet krävdes av amerikanska kongressledamöter. Och därefter ska Kina “isoleras”, landets ekonomiska uppgång ska hållas tillbaka till varje pris.

Och vem tjänar på denna vansinniga politik, som bara kan sluta i ett tredje världskrig?

 

– För det första: Nato och vapenindustrin, som alltid behöver nya krig för att hålla igång sin väloljade vinstmaskin.

– För det andra: City of London, Wall Street och andra finanscentra som med sina spekulationer driver upp livsmedels- och energipriser och inte bryr sig ett dugg om att miljontals människor får betala för deras megavinster med sina liv.

– För det tredje: De gröna malthusianerna, som anser att färre människor innebär ett mindre koldioxidavtryck och att detta ju är bättre för “klimatet”. Eller sådana som Davos-chefen Klaus Schwab, som anser att det största problemet för klimatet är människors vilja att ta sig ur fattigdomen!

– Och för det fjärde ett politiskt etablissemang som består av en mix av de tre första elementen och som har visat att det inte kan göra någonting rätt, vare sig det gäller pandemibekämpning, järnvägsnätet eller att förse företagen med kvalificerad arbetskraft. I stället för att reflektera över att det är deras egen ideologidrivna politik som har gjort att vi nu står inför en total ekonomisk kollaps, hittar de hela tiden på nya narrativ, om att allting är Putins fel, eller att extrema eller populistiska krafter utnyttjar krisen, blablablabla.

 

Men i sin gränslösa arrogans bortser dessa självgoda förespråkare av den “regelbaserade ordningen” från det faktum, att resten av världen inte är så korkad att den inte begriper att det handlar om att upprätthålla en i slutändan fortfarande kolonial världsordning som försvarar miljardärernas och miljonärernas privilegier på bekostnad av majoriteten av mänskligheten. Sri Lankas president Ranil Wickremesinghe har fördömt sanktionerna mot Ryssland och sagt att de egentligen syftar till att störta utvecklingsländerna ner i avgrunden och tvinga dem på knä. Det är en uppfattning som delas av den majoritet av mänskligheten – det Globala Syd – som inte gått med på sanktionerna mot Ryssland.

 

EU, USA och Storbritannien har med sin mördande sanktionspolitik lyckats skjuta sig själva i foten, och själva tvingats på knä. Vår industri och vårt jordbruk riskerar att oåterkalleligt förstöras, medan Ryssland, Kina och de flesta av länderna i det Globala Syd inte har något annat val än att gå samman och skapa ett nytt finansiellt, ekonomiskt och monetärt system som kan försvara deras intressen. Detta nya system håller nu på att ta form och utesluter uttryckligen spekulation och främjar realekonomi, tillväxt och fattigdomsbekämpning genom investeringar i vetenskapliga och tekniska framsteg.

 

Kina, men inte de “regelbaserade demokratierna”, reagerar på det faktum att 1,7 miljarder människor enligt FN inte har tillräckligt med mat. Kina har tillsammans med FN:s Världslivsmedelsprogram beslutat att inrätta ett globalt humanitärt beredskapslager, från vilket världens livsmedelsreserver kommer att distribueras via sju strategiskt placerade centraler för att med all kraft bekämpa och sätta stopp för världens hungerkatastrof.

 

Det finns ett uppenbart sätt att lösa den gordiska knuten med en enda åtgärd, gas och olja kan flöda igen, gödsel och bekämpningsmedel kan levereras igen, maten kan komma fram dit där den är så oerhört behövd! Sanktionerna mot Ryssland, men även de geopolitiskt motiverade sanktionerna sedan årtionden tillbaka mot alla andra länder, som Iran, Venezuela, Kuba, Afghanistan, Syrien, Jemen, måste upphöra omedelbart! Sanktioner under förhållanden med världssvält, pandemier och hyperinflation innebär folkmord för utvecklingsländerna och självmord för vår industri och vårt jordbruk!

 

Sanktioner är inte en rättvis vedergällning från moraliskt överlägsna “demokratier” för brott begångna av “autokratier”, utan en brutal form av krigföring mot de sanktionerade staternas respektive befolkningar i syfte att göra deras levnadsvillkor så outhärdliga att de reser sig mot sina respektive ledarskap och störtar dem. Men offren är alltid människorna, oavsett om de befinner sig i Ryssland, Afghanistan, Jemen, Ukraina eller Tyskland!

 

Därför är det nödvändigt att:

– Omedelbart häva alla sanktioner som inte stöds av FN:s säkerhetsråd

– Få till stånd ett samarbete mellan världens alla nationer för en ny, rättvis ekonomisk världsordning!

– Säga nej konfrontation, ja till samarbete!

– Fördubbla världens livsmedelsproduktion!

 

 

Schillerinstitutet har gjort ett upprop för att bilda en kommitté för ett Nytt Bretton Woods finanssystem för en ny rättvis ekonomisk världsordning! Läs och skriv på uppropet på engelska här: https://schillerinstitute.nationbuilder.com/call_for_an_ad-hoc_committee_for_a_new_bretton_woods_system
Följ Schillerinstitutet på olika språk. Använd länkarna markerade med flaggor för att komma till de andra hemsidorna!
Mer analyser ges vardagligen av Harley Schlanger, i Helga Zepp-LaRouches webcaster och i varje veckas TLO-events. Se: https://laroucheorganization.com/node/969
Följ de många nyhetsnotiserna på danska Schillerinstitutets hemsida: https://schillerinstitut.dk/si/
EIR Daily Alerts tre dagliga fria notiser är ett bra sätt att följa den framväxande nya RÄTTVISA ekonomiska världsordningen: https://larouchepub.com/press_releases.html
Stöd Schillerinstitutet: Bli medlem eller ge bidrag!
Medlemsavgiften per år är 1200 kr (för resten av året 600 kr). För studerande och pensionärer 600 kr. Medlemsavgiften kan också betalas som månadsavgift 100, 50 eller 250 kr/månad. Utökat medlemskap med publikationer 3000 kr.
Betala medlemsavgiften till Schillerinstitutets PG 580049-5. Det går också att betala med Swish till Ny Solidaritet 1230462218.
För betalningar från utlandet använd IBAN SE96 9500 0099 6034 0580 0495, BIC-kod: NDEASESS
Kontakta kassör Kjell Lundqvist +46 709703921 om du vill beställa en blankett för Autogirobetalning.
För att upprätta kontakt, lämna epostadress eller ställa frågor: Skriv till schiller-institutet@nysol.se

Senaste Nytt