Ukraina behöver stöd för fred, inte krig! Samla namn för fredsförhandling i Vatikanen!

Tala för fred – inte krig!

Statsminister Ulf Kristerssons uppslutning bakom Israels rasistregering är helt oacceptabel för den som vill kalla sig demokrat. Man kan inte tillåta en massaker, som svar på en annan massaker! Civila och barn skall skyddas enligt internationell rätt!

Tryck som flygblad: FblTalaförfred

Sverige måste ansluta sig till de många länder som nu kräver att Israels pågående massaker på Gazas befolkning och Hamas beskjutning av Israel omedelbart avbryts genom ett vapenstillestånd. Mat, medicin, sjukvårdsutrustning, vatten och el måste omedelbart släppas in till Gaza.

Sedan behövs förhandlingar för att utväxla gisslan och fångar och genomföra den FN-resolution 242 som alla parter redan godkänt genom beslut i Säkerhetsrådet 1967 och i olika fredsavtal mellan Israel, PLO och Hamas.

Vad som nu måste förhindras är en vanvettig eskalering med Gazainvasion, svar från Hezbollah i Libanon mot Israel, israeliskt svar mot Syrien och Iran, stängning av sjöfarten genom Hormozsundet, oljekris med 1.000 dollar per fat, utblåsning av derivatmarknaden, finanskris, konfrontation mellan Ryssland och USA över Iran och hot om att detta flyter ihop med kriget i Ukraina till en kraftmätning med kärnvapenhot.

Ulf Kristersson måste tala för fred och inte för mer krig, både i Mellanöstern och Ukraina, avbryta vapenleveranser och anslutningen till Nato.

Vad som krävs nu är att lyfta fredsarbetet till en högre nivå där det finns lösningar. Schiller-institutets Helga Zepp-LaRouche kräver därför förhandlingar om en ny global arkitektur för alla länders säkerhet och ekonomiska utveckling.

 

Grip de lösningar som ligger på bordet!

Som ordförande i FN:s säkerhetsråd har Brasilien ingripit ihop med Kina för att få till stånd humanitär hjälp, vapenstillestånd, slut på våldet, skydd av civila, konkreta nästa steg för en tvåstatslösning.

 

I dagarna börjar i Peking den jättelika Sidenvägskonferensen kallad 3:e Belt and Road Forum för att organisera infrastrukturkorridorer genom alla delar av världen och stärka det globala fredliga ekonomiska samarbetet.

Länderna i samarbetet om Belt and Road utgör idag tillsammans med BRICS-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika), den globala majoriteten och är världens största ekonomiska grupp. Med denna övergripande plan för fredligt samarbete har det blivit möjligt för ärkefienderna Saudiarabien och Iran att öppna diplomatiska förbindelser och börja lösa många knutar i regionen.

Även USA hakade på med det egna  Abrahams-initiativet för fred mellan länder i regionen.

Det är sådana initiativ som tillsammans kan skapa en ny global fredsarkitektur.

För Israel erbjuder detta samarbete fred, säkerhet och ett efterlängtat slut på isoleringen från grannländerna i Sydvästasien. De barbariska bombningarna av de inlåsta palestinierna tillsammans med en vettlös markinvasion av Gaza innebär däremot att Israel gör sig skyldig till ett liknande brott som det nazisterna gjorde mot de innestängda judarna i Warszawagettot 1945. Israel skulle ha svårt att hämta sig från en sådan moralisk katastrof.

 

Kräv omedelbart vapenstillestånd i Gaza!

Stöd fredsförhandlingar i en ny arkitektur för att garantera alla länders säkerhet och utveckling!

Kräv att Sverige talar för fred – inte KRIG!

Kräv att Sverige drar tillbaka medlemsansökan till Nato!

Kräv att Sverige går med i Belt and Road-initiativet och BRICS!

 

Läs om hur den underliggande orsaken till krigen måste lösas! Schillerinstitutets grundare Helga Zepp-LaRouche har upprepade gånger varnat för att den globala krisen kommer att bli mycket värre, och ännu farligare tills den underliggande orsaken till krisen åtgärdas: Det pågående sammanbrottet av hela det transatlantiska finanssystemet. https://schillerinstitutet.se/underliggande-orsaken-till-krigen-maste-losas/

Läs Schillerinstitutets uttalande den 17,10 2023 på engelska om Mellanösternkrisen : “En Västfalisk fred – inte en Versaillefred – Världen behöver en “Oasplan” i Mellanöstern!” bl.a. om hur Netanyahu tillät överföringar från Qatar till Gaza under åren 2012-2018 på sammanlagt närmare en miljard dollar varav hälften gick till Hamas, inkl. dess militära gren: : https://schillerinstitute.com/blog/2023/10/18/schiller-institute-emergency-statement-westphalia-not-versailles-the-world-needs-an-oasis-plan-in-the-middle-east/

Läs och skriv på här:  https://schillerinstitutet.se/vi-maste-stodja-byggandet-av-en-ny-rattvis-ekonomisk-varldsordning/

Samla fredsrörelserna i den Internationella fredskoalitionen i det globala Zoom-mötet varje fredag kl. 17 sv. tid!   Kontakta  Schillerinstitutet  och Humanity for Peace!

 

Stöd Schillerinstitutet i Sverige, Swish1230462218 schillerinstitutet.se, schiller-institutet@nysol.se, 08/983010, Pg: 580049-5

Box 6057, 129 06 Hägersten,

Senaste Nytt